Slut med Brakvandscup på Møn

PB290251.jpg Møn Trolling Klub tager nu konsekvensen af en nedgang i geddebestanden omkring Møn og stopper med at afholde Brakvandscup.

Gennem seks år har Møn Trolling Klub afholdt den årlige Dansk Brakvandscup på Møn i oktober, men nu har klubben valgt at droppe arrangementet af hensyn til geddebestanden i området.

Gennem de seneste seks år har Møn Trolling Klub hvert år afviklet Dansk Brakvandscup i den første weekend i oktober. Det er sket med stor succes, og pladserne har været afsat i løbet af en time, når der blev åbnet for tilmelding.

De sidste to år har fangsterne dog været stærkt for nedadgående, og det er den almindelige opfattelse, at geddebestanden i brakvandet omkring Møn er under pres, blandt andet fordi der gennem flere år ikke har været gydesucces, så nye årgange er kommet til.

Møn Trolling Klub har derfor besluttet, at man nu lukker arrangementet ned.

- Geddebestanden er nu så lille, at bestyrelsen for Møn Trolling Klub har besluttet, at det ikke er forsvarligt at holde konkurrence på de få store gedder, der er tilbage, skriver klubben på Facebook og fortsætter:

- Vi håber på, at de forskellige tiltag, der foregår rundt om i kommunen, vil kunne hjælpe bestanden af gedder op igen, så vi igen kan mødes til brakvandscup om et par år.

kimkærhansen.jpg Sælerne angriber de store gedder og går efter bugen og organerne, mens resten af fisken efterlades.

Sælerne igen på spil i Stege Nor
Geddebestanden er ikke kun presset på grund af den manglende gydesucces. De senere år har en voksende bestand af sæler i Østersøen gjort sit til at forstærke problemerne, når de tager på ædetogt ind i bl.a. Stege Nor.

Også denne vinter er de på spil, hvad Kim Kær Hansen fra Stege har kunnet konstatere på flere ture i noret, hvor han har fundet de sørgelige rester af store gedder, som sælerne har angrebet. Sælerne går som regel målrettet efter geddernes organer i bughulen, mens resten af fisken efterlades.