Rekord-sæson i Gudenå

_DSC0945.JPG Der blev fanget en del fine blanke forårslaks, inden den rekordlange og tørre sommer. Her er vinderfiskene fra årets Gudenå-konkurrence.

Det forgangne år blev trods den rekordlange tørkesommer et forrygende år for laksefangster med nye rekorder i både Skjern Å, Varde Å – og nu også i Gudenå for andet år i træk.

Selvom laksefiskeriet i Danmarks største vandløb, Gudenå, udelukkende er baseret på udsætninger på grund af totalspærringen ved Tangeværket, satte fiskeriet neden for værket ny mængderekord for laksefangster for andet år i træk.

Sidste år blev der således sat rekord med 833 laks, mens tallet steg til 972 laks her i 2018. I indeværende år er 502 af laksene tilmeldt Bjerringbros vand. April blev en produktiv måned, inden tropesommeren sendte vandtemperaturen i kraftværksøen og dermed i nedre Gudenå langt op i det røde felt. Da temperaturerne igen normaliseredes, gav september og især oktober og den første halvdel af november markante fangster og mange glade fiskere. 40 % af laksene blev genudsat, heraf hovedparten i slutningen af sæsonen, selvom deres muligheder for at gyde er lig nul.

Havørredfangsterne var som frygtet bekymrende ringe, hvilket har været tendensen de senere år. Derfor er de også fredet oven for Lilleåens udløb og alle således genudsat.

Til gengæld var vinterens geddefiskeri, der primært foregår med flue, ganske udmærket, idet der blev tilmeldt 134 gedder, hvoraf en håndfuld var over meteren. Da der er maksmål på de smukke, velnærede å-gedder, blev stort set alle genudsat.

På Bjerringbro-foreningens generalforsamling forleden blev Casper Pedersen i øvrigt valgt til ny formand i stedet for Jon Rose, der sad på posten i fire år.