Hedebølgen stopper fiskeri i Skjern å

skjern_å_laks_1.jpg Laks og havørreder tåler ikke at blive genudsat i det lummervarme og iltfattige å-vand. Derfor stopper de store foreninger indtil videre al fiskeri i Skjern Å.

Det ekstremt varme sommervejr med langvarig tørke har nu fået fem af Skjern Å Sammenslutningens primære medlemsforeninger til at indføre et midlertidigt forbud mod fiskeri i Skjern Å for at beskytte åens laksefisk.

Da storekvoten for laks over 75 cm allerede er opfisket i Skjern Å, risikerer alle fiskere at skulle genudsætte store laks, og da vandtemperaturen permanent ligger i overkanten af 18 grader, kan mange laks ikke tåle at blive udtrættet for dernæst at blive genudsat i åens iltfattige vand. De risikerer simåelthen at dø.

Derfor har foreløbig Skjernådalens Lystfiskerforening, Borris Fiskeriforening, Sønder Felding Lystfiskerforening, Lystfiskerforeningen af 1926 og Herning-Ikast Lystfiskerforening indført et midlertidigt stop for fiskeri på deres revirer ved Skjern Å. Samtidig stopper Korsholm indtil videre salg af fiskekort til åen.

På Sammenslutningens hjemmeside kan du desuden nærlæse om ”Præciseringer af anbefalinger omkring høje vandtemperaturer”.

Forbuddet kommer i forlængelse af meddelelsen om udbredt fiskedød i Hestholm Sø mellem Skjern og Lønborg, hvor der ifølge Dagbladet Rinkøbing-Skjern ligger masser af døde aborrer, gedder, ål, skaller og brasen m.fl. langs bredderne. Sportsfiskerforbundets biolog, Kaare Manniche Ebert, vurderer, at det kan være kombinationen af lummervarmt vand og iltsvind, som har kvalt fiskene, men indtil fiskedøden er analyseret nærmere, kan den også skyldes opblomstring af giftige alger.

Problemerne med de alt for høje vandtemperaturer er mindst lige så store ved landets øvrige laksevandløb og især de, der er belastet af gammeldags kraftværkssøer såsom Gudenå, Storå og Varde Å, hvor vandtemperaturerne nu er over 20 grader.