Algeopblomstring i Haderslev Fjord

haderslev fjord 113 bæk m alger_WEB.jpg Det så voldsomt ud, da algerne drev i land ved Bæk, men der er tale om et naturligt fænomen. Foto: Lars Østergaard Jensen.

Da varmen kom i uge 16, indløb meldinger om algeopblomstring i den lavvandede Haderslev Fjord.

Derfor besøgte jeg fredag den 20. april tre steder ved fjorden. Ved Starup Kirke, den lille havn i Stevelt lige vest for Stage Odde på sydsiden og endelig Bæk på fjordens nordside. I løbet af dagen havde en frisk vestenvind allerede presset en stor del af algerne ud af fjorden på de to første steder. Ved Bæk, der lå i læ for vestenvinden, var der stadig en bræmme langs land – men vandet var klart med mange småfisk. Et par tyske fluefiskere kunne dertil fortælle, at de havde fanget pænt med havørreder i løbet af ugen – mest små grønlændere, men også et par større fisk op til 57 cm.

haderslev fjord 109 stevelt_WEB.jpg
haderslev fjord 108 stevelt_WEB.jpg

En biolog, som bor i området og selv sportsfisker på fjorden, fortalte mig, at der ingen grund er til panik. Algerne kommer nemlig hvert forår, når lyset intensiveres. Når algerne producerer ilt, stiger de op, hvorefter mange fejlagtigt tror, der er tale om døde alger og iltsvind.

Situationen i denne tid er altså en anden end for to år siden i august, da bunden vendte på grund af iltsvind, som var forårsaget af stor algeproduktion og det stille, varme sommervejr.

Dengang døde mange småfisk, ørreder og fladfisk samt krabber, da algerne døde, sank til bunds og derved forbrugte ilten. Det blev ikke bedre af, at de negative konsekvenser af iltsvindet øges, jo varmere vandet er. De vandlevende dyr har et højere stofskifte og behøver derfor mere ilt, men vandets evne til at indeholde ilt reduceres i takt med, at vandet bliver varmere.

haderslev fjord 107 starup april 2018_WEB.jpg

- Algesituationen i Haderslev er Fjord er ganske rigtigt ikke foruroligende på nuværende tidspunkt. Men det våde efterår og vinter har medført en ekstraordinær stor udvaskning af næringssalte det seneste halve års tid. Der er derfor stor risiko for, at der i 2018 atter kommer massive iltsvind i Haderslev Fjord, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.