Havørredernes vandringer i Roskilde Fjord skal undersøges

Billed 1, ørreder fra Langvad Å skal mærkes.JPG

Man ved meget lidt om havørredernes vandringer i fjordene. Det vil sige indtil om nogle år – så er vi meget klogere. Forsker Jon C. Svendsen fra Dtu Aqua har nemlig givet lystfiskere ved Roskilde Fjord og Fishing Zealand mulighed for at undersøge vandringerne. 


Han undersøger lige nu pighvarrers vandringer i Roskilde Fjord ved at forsyne et antal med en sender. Når fisken passerer en af de mange lyttebøjer, bliver den registreret. 

Det lå derfor lige til højrebenet at medtage havørreder i undersøgelsen, nu hvor de meget dyre lyttebøjer alligevel er i vandet. Der skulle ”blot” skaffes 50 stk. havørreder og penge til at købe sendere. 

Der var ikke langt fra ide til handling. Uffe Clemmesen fra ROLK og folk fra “Foreningen til ophjælpningen af fiskeriet i Roskilde Fjord”, satte hurtigt et hold og som faglig tovholder blev Fishing Zealands fiskerådgiver biolog Peter W. Henriksen knyttet til. 


Pengene er nu ved at være i hus ved hjælp af bidrag fra kommunerne i oplandet, Fiskeplejen og Fishing Zealand. Nu skal senderne bestilles og indopereres i havørreder fra Langvad Å efter strygningen omkring 1. december – og så kører forsøget. Peter og Jon vil jævnligt bringe nyheder om fiskenes bevægelser på bl.a. Fishing Zealands hjemmeside.