Stor åben fiskekonkurrence hos Sydvestjydsk Sportsfiskerforening

kongeaa 148_edited-2.jpg

I weekenden 25. til 27. august afholder Sydsvestjydsk Sportsfiskerforening igen sin store fiskekonkurrence, der igen i år bliver afholdt ved Kongeåen. Som sidste år afholdes konkurrencen igen i Jested et langt spinnekast fra Kongeåen. Der er som altid gratis camping i forbundelse med konkurrencen. I år er pladsen ved Klynkebro blev inddraget til camping, men også ”den gamle skolegård” over Dagligbrugsen kan bruges. Tilmedling dog nødvendig – se nærmere for foreningens hjemmeside.

Konkurrenceområdet er Kongeåen, Sneum Å og Holsted Å. Deltagerpris at deltage alle tre dage er 100,- for medlemmer, 300,- for ikke medlemmer.
Foreningen.

Vigtigt at vide om fangsten af laks:
Der er igen i år reserveret 10 laks til konkurrencen; 6 i Sneum Å (3 over 75 cm og 3 på 75 cm eller mindre) og 4 i Kongeåen (2 over 75 cm og 2 på 75 cm eller under).

Derudover fiskes der til konkurrencen på resterende foreningskvoto i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening ?

Aller deltagere har ret til at hjemtage laks indtil foreningens kvote er opfisket under forudsætning af nedennævnte?

SSF medlemmer/ugekort-/døgnkortfiskere, som deltager i konkurrencen og som tiligere i 2017 i SSF’s vande har hjemtaget en laks, har også ret til at hjemtage endnu én laks fanget under konkurrencen – forudsat denne fanges fra andet vandsystem end den allerede fangne. 

DET BETYDER, at hvis en deltager har fanget en laks både i Kongeåsystemet og i Sneum Å systemet, må vedkommende ikke hjemtage flere laks – heller ikke under konkurrencen.
Laksen skal være fanget inden for den nedenfor angivne tider, med mindre foreningskvoten er opfisket. 

SSF medlmmer/ugekort-/døgnkortfiskere som har deltaget i konkurrencen og som har hjemtaget en laks under konkurrencen, men ikke tidligere i 2017, har også ret til at hjemtage en laks efter konkurrencen – med mindre foreningeskvoten er opfisket.

Også her gældende, at det skal være fra andet vandsystem end fangsten under konkurrencen.

SSF medlememr/ugekort-/døgnkortfisker som deltager i konkurrencen og som ikke tidligere i 2017 i SSF’s vande har hjemtaget en laks, har ret til at hjemtage en laks (gældende for foreningskvoten 2017) udenfor konkurrencen uagtet, at vedkommende evt. fangede en laks under konkurrencen – med mindre foreningskvoten er opfisket!

Også en medekonkurrence
Derudover arrangeres en medekonkurrence i en Blind Å ved Nielsby Dambrug såfremt mindst 10 deltagere tilmelder sig. Deltagerpris er her 100,- kr

For mere information og tilmelding her.

Foreningen fortæller, at man har fået præmierer for cirka 60.000,- kroner.

seatrout 214 Kopie.JPG
sneum 144 Kopie.JPG