Mærkning af tunfisk i Danmark

1280px-Group_of_tuna.jpg

Et nyt og spændende mærkningsprojekt af blåfinnet tun kan blive første skridt på vejen mod en dansk lystfiskerkvote.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Blåfinnet tun

Atlantisk eller blåfinnet tun (Thunnus thunnus) er den største blandt arterne af tunfisk. Den kan blive over tre meter lang og have en vægt på op til 680 kilo.

Blåfinnet tun er en vandrefisk, som findes i store dele af Atlanterhavet, hvor den har to gydeområder i henholdsvis Den mexicanske Golf og Middelhavet (kystnære områder samt i Atlanterhavet ud for Gibraltar).

Kilde: DTU Aqua

De senere års observationer af store stimer af tunfisk i de danske farvande har rejst mange spørgsmål. Hvor kommer tunfiskene fra, hvad laver de i vores farvande, og er de mange observationer et udtryk for en reel fremgang for en af de mest truede fiskearter i verden?

Et nyt mærkningsprojekt, ledet af DTU Aqua, kan forhåbentligt være med til at give svar på spørgsmålene. Projektet er et samarbejde mellem danske, svenske, hollandske og spanske interessenter og sættes i søen i sensommeren 2017.

Danmarks Sportsfiskerforbund har længe været i dialog med DTU Aqua med henblik på at få et mærkningsforøg op at stå. Det er derfor en glad og tilfreds formand, Verner W. Hansen, som lover sin fulde opbakning til projektet.

– Vi vil selvfølgelig gøre alt for at hjælpe forskerne, så forsøgsfiskeriet bliver så vellykket som muligt. Vi vil bruge vores kontakter og netværk til at rekruttere lystfiskere, der har erfaring med big game-fiskeriet, siger Verner W. Hansen.

Testfiskeriet kræver erfarne lystfiskere

For at kunne komme i betragtning som hjælpefisker, kræver DTU Aqua, at man skal kunne dokumentere erfaring med big-game fiskeri og fangst af store tun. Præcist hvilke krav, der stilles til erfaringsniveau, grej og både, meddeles på DTU Aquas hjemmeside samt på Sportsfiskeren.dk snarest muligt. Har du lyst til at hjælpe DTU Aqua med at mærke blåfinnet tun, er du velkommen til at kontakte Brian MacKenzie, brm@aqua.dtu.dk.

Fiskeriet, som skal udføres af lystfiskere med stang og snøre, vil finde sted der, hvor stimerne viser sig midt i september. Det mest sandsynlige område, hvor tunene er set i stort tal de senere år, er i farvandet ud for Skagen. Men tilbage i 1920-60’erne var det Øresund, som lagde vand til det meget berømte lystfiskeri efter tun. Derfor kan de frivillige sportsfiskere, der skal deltage, endnu ikke vide, hvor de skal hjælpe forskerne med at fange tunfiskene.

Danmarks Sportsfiskerforbund ser mærkningsprojektet som det første skridt på vejen hen imod en lystfiskerkvote på tun.

– Hvis tunbestanden kan tåle det, og hvis undersøgelsens resultater viser, at der er et grundlag for at dyrke et bæredygtigt lystfiskeri efter tun i danske farvande, så vil vi selvfølgelig arbejde for, at de danske sportsfiskere tildeles en kvote, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Læs mere om undersøgelsen og om, hvordan man kan blive testfisker, her.