Leder: Hvide Sande Havn på vildspor

HvideSande2016_web.jpg

Som lystfisker skal du i dag betale for at fiske i området omkring sluserne i Hvide Sande Havn. Det er i direkte strid med de grundlæggende principper om, at enhver har ret til at dyrke lystfiskeri i det danske fiskeriterritorium. Derfor har vi henvendt os til myndighederne på havnen for at få ændret denne praksis. 

Molerne ved sluseanlægget i Hvide Sande og i Hvide Sande Havn bliver hvert år besøgt af mange tusinde lystfiskere, der dyrker molefiskeri efter sild, hornfisk og fladfisk. Det er både lystfiskere fra lokalområdet, men i høj grad også danske og udenlandske feriegæster, der besøger området. Den form for molefiskeri, der dyrkes i Hvide Sande, er således en let tilgængelig form for lystfiskeri, der er af stor rekreativ værdi for rigtig mange mennesker, herunder mange børn og unge. Det er samtidig et lystfiskeri, der skaber økonomisk omsætning i lokalområdet. 
 

Rensefaciliteter 
Når så mange fisker og færdes i et område, kan det imidlertid også medføre, at der opstår problemer med hensyn til at holde området pænt og ryddeligt. Det gælder ikke mindst i forhold til at undgå, at der bliver smidt fiskeaffald og andet affald rundt omkring, som skaber dårlige og uhygiejniske forhold i området. Det er angiveligt noget af baggrunden for, at Hvide Sande Havn i samarbejde med Ringkøbing Skjern Kommune og lokale turistorganisationer i 2015 etablerede Hvide Sande Sportsfisker Center (HSSC), der nu har etableret nogle faciliteter, som lystfiskerne kan benytte. Det drejer sig først og fremmest om renserum, is til pakning af fisk, opholdsrum med borde og bænke og toiletfaciliteter. 
 
Det er bestemt et meget positivt og prisværdigt initiativ, som vi i Danmarks Sportsfiskerforbund hilser velkomment. Men desværre bygger initiativet på, at man for at finansiere faciliteterne samtidig har indført en betalingsordning, der indebærer, at man nu skal betale for at dyrke lystfiskeri i hele området omkring sluseanlægget og i Hvide Sande Havn, uanset om man benytter faciliteterne eller ej. Det er efter vores opfattelse helt uacceptabelt. Vi har i den forbindelse ikke noget at indvende imod, at der bliver opkrævet brugerbetaling for at benytte de nævnte faciliteter. Men opkrævning af betaling for at dyrke lystfiskeri i saltvand strider altså mod helt grundlæggende principper om, at enhver har ret til at dyrke lystfiskeri i det danske fiskeriterritorium, når reglerne om det statslige lystfiskertegn er overholdt. 
 
Henvendelse til Hvide Sande Sportsfisker Center 
Vi har derfor her i maj rettet henvendelse til HSSC og gjort opmærksom på, at betalingsordningen efter forbundets opfattelse er ulovlig og opfordret til, at man ændrer ordningen, så der alene opkræves brugerbetaling i forbindelse med benyttelsen af de faciliteter, der er etableret. Det har HSSC og Hvide Sande Havn i første omgang afvist med henvisning til, at havne ikke er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §22 om adgang til strande og kyststrækninger, og at der i havnelovgivningen er særlige bestemmelser om adgang til havnearealer, herunder bestemmelser om at fiskeri er en af de aktiviteter, der kræver tilladelse fra havnen. Der henvises i den forbindelse endvidere til, at den betalingsordning, der er indført i Hvide Sande, kan sammenlignes med fiskeret og salg af fiskekort, som man kender det fra de danske vandløb og søer. 
 
Det er imidlertid lige præcis her, kæden hopper af. I vandløb og søer har ejeren af den grund, der støder op til fiskevandet, retten til at drive fiskeri og kan derfor overdrage retten til at drive fiskeri til andre mod betaling. En sådan fiskeret har Hvide Sande Havn netop ikke og har derfor heller ikke nogen hjemmel til at opkræve betaling for at fiske. Der gælder ganske rigtig særlige regler for havne blandt andet med hensyn til fiskeri. Men det er regler, der giver havne hjemmel til at regulere om der må fiskes, og i givet fald hvor der må fiskes. De giver efter forbundets opfattelse ikke hjemmel til at opkræve betaling for en fiskeret, som havnene ikke har. Dertil kommer, at betalingsordningen i Hvide Sande også omfatter arealer omkring sluseanlægget, der ejes af staten, og som ikke er omfattet af havnelovgivningen. 
 
Principiel betydning 
For Danmarks Sportsfiskerforbund er det som nævnt af helt afgørende betydning at fastholde grundlæggende principper om, at enhver har ret til at dyrke lystfiskeri i det danske fiskeriterritorium uden anden betaling, end det der følger af reglerne om det statslige lystfiskertegn. Den betalingsordning for at dyrke lystfiskeri fra molerne i området omkring sluseanlægget i Hvide Sande og i Hvide Sande Havn skal derfor stoppes, inden andre havne eventuelt får den samme dårlige ide. Vi arbejder i øjeblikket videre med henblik på at få afklaret det juridiske grundlag. Hvis det herefter eventuelt skulle vise sig, at havnelovgivningen faktisk giver grundlag for, at havne kan opkræve betaling for at dyrke lystfiskeri, vil vi rejse sagen politisk med henblik på at få ændret lovgivningen. I den forbindelse vil vi endvidere inddrage problemstillingen i den proces, som miljø- og fødevareministeren har iværksat med henblik på at udarbejde en strategi for udvikling af det danske lystfiskeri og lystfiskerturisme.