Forbundet går ind i Hvide Sande-sagen

HvideSande2016-(20).jpg

På havne- og sluseområdet i Hvide Sande skal man betale for at fiske, uanset om man gør brug af områdets særlige faciliteter for sportsfiskere. Det er til stor frustration for rigtig mange sportsfiskere, og derfor er Danmarks Sportsfiskerforbund nu gået ind i sagen.

Forbundet har den 15. maj 2017 sendt et brev til Hvide Sande Sportsfisker Center med en opfordring til at fjerne betalingspligten for sportsfiskere, der alene fisker ved molen og ikke bruger havnens faciliteter.

 For Danmarks Sportsfiskerforbund er det af principielt stor betydning, at der ikke indføres en ny brugerbetaling for den form for lystfiskeri, der hidtil har været gratis bortset fra fisketegnet. Det vil i givet fald afskære mange fra at dyrke lystfiskeri, - herunder befolkningsgrupper, der i forvejen ikke har så let adgang til at dyrke lystfiskeri. Vi ønsker således ikke, at den form for brugerbetaling, der er indført i Hvide Sande, skal brede sig til andre havne i Danmark, skriver Forbundets formand, Verner W. Hansen, i brevet.

Danmarks Sportsfiskerforbund har tilbudt at drøfte en løsningsmodel med Hvide Sande Sportsfisker Center.

Læs brevet her 

Se indsalget her:

https://www.tvmidtvest.dk/artikel/kritik-af-betalt-fiskeri-i-havnen?v=0_qz6f3773

Indslag sendt på TVMidtvest den 16. maj 2017