Far, jeg har fisk!

Far, jeg har bid, hornfisk, Morten Jacobsen.jpg

”Når hornfisken strømmer ind på kysterne, er der mange af os havørredfiskere, der bliver irriteret. Men hvad man ikke kan gøre noget ved, må man vende til noget godt”, fortæller Morten Jacobsen, -ét af vores Forbundsbestyrelsesmedlemmer. Derfor overtalte Morten Jacobsen sin 10-årige søn, Elliott, til en tur på kysten efter trompetål. 

”Første plads var for voldsom. For mange bølger testede balanceevnen i de medbragte børnewaders. Videre gik turen til Frølunde Fed, hvor medvinden og den dejlige sandbund gjorde tingene nemmere. Efter 10 minutters fiskeri begyndte sønnike at miste tålmodigheden, fordi hornfiskene var forsigtige og fulgte blinket uden at gå til stålet.

Efter en pause kom knejten dog i vandet igen og med den megen overfladeaktivitet var gejsten hurtigt tilbage. Og pludselig var den der: - Far, jeg har fisk, jeg har fisk, lød det stolt og højt. Fisken kom på land hurtigt og aflivet med det samme”, fortæller Morten. 

”Tre hornfisk fik vi på land, akkurat nok til en lille familieanretning bestående af nyrøgede hornfisk, som er en absolut delikatesse”, slutter Morten.