Elskov på akvariet

torsk 2288.jpg

I den sidste måned og marts måned ud har publikum og havbiologer på Øresundsakvariet kunne følge med i torskens gydning i det store stenrevsakvarium. Når torsk gyder går det hårdt for sig og især hannerne gør sig store anstrengelser når de skal kurtisere hunnerne.  

- Som det også er tilfældet i menneskeverdenen skal torskehannerne gøre sig meget til foran hunnerne, for at de vil parre sig med dem. Med udspilede finner, små slåskampe og bid prøver de at gøre sig fortjent til at parre sig med de rogntunge hunner. Resultatet er tit, at torskehannerne bliver skrammede og slidte at se på samt taber sig mærkbart i vægt oven på anstrengelserne både i akvariet og på bunden af Øresund, siger akvariechef og havbiolog Jens Peder Jeppesen.  

Når den modne han og hun skal til at påbegynde gydningen, svømmer de rundt i akvariet ganske tæt sammen. Hannen svømmer under hunnen med ryggen nedad og med sin bug tæt ved hunnens bug. Deres stilling i forhold til hinanden er sådan, at hannens kønsåbning befinder sig et par centimeter bag hunnens. Hunnen svømmer i normal svømmestilling, men drejer sig somme tider over til den ene side. Lige pludselig gyder hunnen sin portion æg og hannen lader sin sæd sprøjte ud og flyde op og dække de æg som hunnen lige har gydt. Trods stor hastighed er de i stand til at holde samme position i forhold til hinanden. Torskene har ikke gydt helt færdigt endnu, og interesserede kan være heldige at opleve det spektakulære skue i Øresundsakvariet små 14 dage endnu.  

Også i dybet af Øresund har torskene gydt løs de sidste par måneder og tilsyneladende i enorme antal. - Jeg kan ikke huske at have oplevet så store mængder af gydende torsk før. Godt nok har de helt store torsk (over 15-20 kg.) svigtet lidt i år, men det må absolut være et sundhedstegn for Øresund som helhed, at vi oplever disse store mængder torsk i mellemstørrelserne. Udviklingen af torsk følger godt trenden fra sommeren og efteråret 2016, hvor vi igen oplevede og fangede kolossale mængder af juvenile torsk fra 5-15 cm, siger akvariechef og havbiolog Jens Peder Jeppesen. 

De mange torsk i Sundet fra januar og februar har desværre medført en del ulovligt trawlfiskeri ned igennem sundet. Selvom det har været ulovligt at bundtrawle i Øresund siden 1932, har det åbenbart været en for stor fristelse for nogle af fiskerne. 

- Vi får jævnligt opkald fra borgere langs kysten og lystfiskerbåde, som påpeger det ulovlige fiskeri, som frækt nok endda er sket ved højlys dag, men det eneste, vi kan gøre, er at kontakte Fiskerikontrollen og anmelde det, og tit får vi det ikke gjort grundet mangel på beviser. Vi har en fin dialog med kontrollen, men som desværre ikke endnu har haft held til at få tag på de ulovlige trawlere. Vi er som udgangspunkt meget frustrerede over det ulovlige fiskeri, som medfører omfattende ødelæggelser på bundmiljøet og håber på, at myndighederne på et tidspunkt kan sætte en effektiv stopper for det, siger Jens Peder Jeppesen.