Grønlænderpremiere

058.JPG

På mandag den 16. januar starten den nye fiskesæson i en række vandløb, bl.a. Trend Å og Lerkenfeldt Å i Vesthimmerland, Hover Å nær Ringkøbing (kun for medlemmer) samt ved Henne Mølleå nord for Varde. Det er det traditionsrige grønlænderfiskeri efter de blanke ikke-kønsmodne havørreder, der lokker mange folk ud på premierefiskeri. Der kan købes dagkort til de øvrige tre nævnte åer.
 
Ved Trend Å må der kun fiskes med modhageløse kroge, så undermålere og de totalfredede nedfaldsfisk skal genudsættes så skånsomt som muligt. Dagskvoten ved Trend Å er i øvrigt maks 2 fisk – alt sammen fornuftige regler, som bør følges ved alle vandløb. Du kan fiske med alle de gængse metoder, blot du fisker dybt og langsomt.
 
Milde vintre som i år plejer at give det bedste grønlænderfiskeri og udsigt til en del regn op til premieren gør ikke forhåbningerne mindre. Under alle omstændigheder giver det god mening med en smule motion, frisk landluft og lidt lys til hypofysen – og ikke mindst at jage en flok sultne vandløbs-skarver væk fra åen.