28 foreninger deltager i projekt Smoltvagt 2024

Smoltvagt3 Foto: Terkel Broe Christensen.

Der er igen i år bred opbakning fra udsætningsforeningerne til projekt Smoltvagt. Alle foreninger, der var med i 2023 og som igen i år sætter fisk ud, deltager her i 2024. Vi har talt med Per Fischer, der står for udsætningerne i Hvidovre Sports- og Lystfisker Forening om, hvorfor de igen er med.

241256128 1214345572421482 5804672425615304986 N

Søren Knabe

Koordinator, projekt Smoltvagt (efter kl. 15 på hverdage, hele dagen i weekender)

28 foreninger deltager i Smoltvagt 2024

 

Sjælland

 • Esrum Ålaug
 • Halleby Å Sammenslutningen
 • Hvidovre Sports- og Lystfisker Forening
 • Lystfiskeriforeningen for Nykøbing-F. og Omegn
 • Nive Å's Lystfiskerforening
 • Sydsjællands Ørredfond
 • UFV 95
 • Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening

 

Fyn (Vandpleje Fyn)

 • Assens og Omegns Sportsfiskerforening
 • Dalum Lystfiskerforening
 • Faaborg Sportsfiskerklub
 • Fiskebanden Lejfi
 • Fiskeklubben Nordfyn
 • Fiskelauget af 1970
 • Fluefiskeklubben DHK
 • Fynske Lystfiskere
 • Lystfiskerforeningen af 1926
 • Morud Lystfiskerforening
 • Munkebo Lystfisker Forening
 • Nyborg Sportsfiskerforening
 • Odense Sportsfisker Klub
 • Sportsfiskeren Langeland
 • Sportsfiskerforeningen Snøren
 • Sportsfiskerklubben Fynsværket
 • Svendborg Sportsfiskerforening
 • Tommerup Lystfiskerforening
 • Ullerslev Lystfiskerklub
 • Vends Sportsfiskerforening
 • Ærø Sportsfiskerforening

Er du en af dem, der elsker kystfiskeriet langs de fynske og sjællandske kyster, får du igen i år muligheden for at gøre en forskel til gavn for havørredbestanden og dermed dit eget fiskeri. 21 fynske foreninger, under Vandpleje Fyn, og 6 sjællandske foreninger er nemlig igen i år med i projekt Smoltvagt. Og som noget nyt deltager også Lystfiskeriforeningen for Nykøbing F. og Omegn.

Desværre er der i år ingen jyske foreninger med, da flere har været ramt af, at de ikke kunne finde klækkerier, der kunne producere smolt til årets udsætninger. Også i Odsherred Sportsfiskerforening sætter de ikke fisk ud i 2024. 

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men vi er glade for, at alle de foreninger, der igen i år sætter fisk ud, er med i projektet og at der endda er kommet en ny til. Det viser, at der også her i projektets andet år er bred opbakning blandt udsætningsforeningerne, siger Søren Knabe, projektkoordinator for Smoltvagt. 

Stor succes i Hvidovre 
En af de foreninger, der på rekordtid fik fuldt booket sit Smoltvagt-skema sidste år, er Hvidovre Sports- og Lystfisker Forening. En forening, der først for nyligt er begyndt at arbejde målrettet med udsætning af havørreder.

- Vi var egentlig bare to gode fiskevenner, mig og Christian Balle, der gerne ville gøre en forskel og prøve at styrke fiskeriet omkring København i en tid, hvor rigtig meget fiskeri er blevet kraftigt reguleret. Derfor undersøgte vi muligheden for at sætte havørreder ud ved udmundingen af Harrestrup Å. I starten var der ikke mange, der troede på projektet, men vi fik hurtigt fundet midler gennem funding hos de lokale grejhandlere, grossister og en masse andre interessenter. Opbakningen var enorm, fortæller Per Fischer, der er initiativtager til udsætningerne ved Harrestrup Å i det sydlige København. 

Det krævede dog ikke kun økonomi at få projektet til at flyve og få sat de første fisk ud i foråret 2022. 

- Vi havde en rigtig god dialog med DTU Aqua, som gjorde det klart, at der var en række krav, som skal opfyldes, når man arbejder med udsætninger. Blandt andet, at vi skulle sætte lokale fisk ud – og da der ikke er en naturlig produktion i Harrestrup Å, måtte vi finde nogle fisk, der var så lokale som muligt. Her fik vi blandt andet hjælp fra Køge Sportsfiskerforening, så det lykkedes at få afkom fra fisk fra Vedskølle Å, Køge Å og Tryggevælde Å, forklarer Per Fischer. 

Arbejdet endte med, at der i 2022 blev sat 20.000 havørredsmolt ud ved mundingen af Harrestrup Å i regi af Hvidovres Sports- og Lystfisker Forening, hvor Christian Balle er formand. 

Smoltvagter, nøglefiskere og vandløbsgenopretning
Per Fischer og Christian Balle var ikke i tvivl om, at udsætningerne skulle fortsætte i 2023 – og fik igen på rekordtid fundet penge til indkøb og udsætning af yderligere 20.000 havørreder. Men de havde også et ønske om at gøre udsætningerne så effektive som muligt. 

- Da muligheden for at blive en del af projekt Smoltvagt bød sig, var vi selvfølgelig klar på at blive en del af det. Vi ønskede at sikre, at så stor en del af de udsætninger, vi laver, overlever. Og vi kunne tydeligt se fra udsætningen af smolt i 2022, at fiskene stod i å-mundingen i 3-4 dage for at smoltificere, inden de for alvor smuttede til havs. Her er de selvfølgelig udsatte for at blive ædt. Egentlig oplevede vi ikke, at der var så mange skarver, men smoltene er alligevel sårbare på dette tidspunkt – så kunne vi begrænse eller helt forhindre tilstedeværelsen af skarver, men især også fiskehejrer og måger, som der er en del af, så ville det jo være fantastisk, fortæller Per Fischer og fortsætter: 

- Vi fik formidlet muligheden for at tage en smoltvagt på klubbens hjemmeside – og på den lokale Facebook-gruppe – og fik lynhurtigt besat alle vagterne. Det var fedt at se, at alle mulige deltog – ikke kun klubbens medlemmer. På den måde fik vi både beskyttet vores investering i udsætningerne, men også skabt opmærksomhed om klubben og arbejdet for et bedre fiskeri i hovedstadsområdet, siger Per Fischer. 

Men det var ikke kun projekt Smoltvagt, som de to ihærdige lystfiskere fik koblet på udsætningerne. 

- Sammen med DTU Aqua blev vi i 2023 enige om et forsøg, hvor vi fik 8.000 havørreder fra en stamme og 8.000 fra en anden stamme, med henblik på at undersøge overlevelsesraten på de to forskellige stammer. De 16.000 ørredsmolt var betalt af Fisketegnsmidlerne og blev alle sammen fedtfinneklippet. Nu er vi så ved at samle et hold af nøglefiskere, der, når de fanger en fedtfinneklippet ørred, skal tage vævsprøver fra bugfinnen på fiskene, forklarer Per Fischer og fortsætter: 

- I år planlægger vi igen at sætte 20.000 ørredsmolt ud selv, samt yderligere 8.000 fedtfinneklippede smolt finansieret af Fisketegnsmidlerne, siger Per Fischer. 

Han forventer, at der ligesom sidst bliver rift om smoltvagterne. 

- Vi fornemmer, at der lokalt er stor begejstring og opbakning til det her arbejde med at skabe et bedre lystfiskeri i hovedstadsområdet, og vi kan også kun bekræfte, at der faktisk bliver fanget mange flere havørreder nu. Så jeg regner stærkt med, at vi får fuld plade, når det her i midten af marts bliver muligt at booke en smoltvagt via appen, siger Per Fischer og slutter af med mere spændende nyt om fremtiden: 

- Drømmen er jo, at vi får gjort Harrestrup Å til et godt gydevandløb for havørrederne, så der kan komme en reproducerende bestand nærmest midt inde i byen. Det er vi allerede i indledende dialog med vores naboforening Fiskeklub København om, så vi forhåbentlig i fællesskab kan gøre det til virkelighed, slutter Per Fischer. 

Du kan læse meget mere om projekt Smoltvagt her.

Husk at downloade appen via Google Play eller App Store – og book din vagt, når der åbnes for tilmelding fra på mandag d. 18. marts.

Fisk