Fælles indsats skal redde rovfiskene i brakvandet omkring Sydsjælland

Dsc0096 Sammen med en række sydsjællandske kommuner og lystfiskerorganisationer arbejder Danmarks Sportsfiskerforbund på at få rovfiskene tilbage til brakvandet. Foto: Christian Flinker.

Aborrerne og gedderne i brakvandet omkring Sydsjælland er næsten helt forsvundet. Men nu vil 6 sydsjællandske kommuner iværksætte en fælles indsats for at få de unikke bestande af brakvandsrovfisk på fode igen. Danmarks Sportsfiskerforbund, Fishing Zealand og Lystfisker Danmark er alle en del af initiativet.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Verdens mest saltstærke og unikke bestande af gedder og aborrer svømmer rundt i farvandet omkring Sydsjælland, Møn, Falster og Lolland. Det er fisk som egentlig er ferskvandsfisk, men som gennem de seneste 10.000 år har tilpasset sig livet i brakvand.

Langt op i 1960’erne var der imponerende bestande af begge disse rovfisk i brakvandet. I dag er de næsten helt forsvundet i alle vores kystnære områder. Men sådan behøver det ikke at være. Det mener de seks sydsjællandske kommuner Vordingborg, Guldborgsund, Stevns, Næstved, Køge og Faxe.

På baggrund af den helt nye faglig anbefaling ”Rovfiskene tilbage til brakvandet”, som er udarbejdet på tværs af kommuner, forskere, frivillige og organisationer, herunder Danmarks Sportsfiskerforbund, har borgmestrene i de seks sydsjællandske kommuner netop henvendt sig til miljøminister Magnus Heunicke og fiskeriminister Jacob Jensen med en appel om en fælles national og lokal redningsaktion for de truede brakvandsrovfisk. I den fælles henvendelse skriver de bl.a.:

- Med denne henvendelse beder vi om, at det næste skridt tages. Det bør være i form af et nationalt-lokalt samarbejde for at gennemføre de tiltag, som er identificeret i den faglige anbefaling. Lokalt gøres der allerede en del – der er stolthed og engagement - men som det fremgår af den faglige anbefaling, er det nu nødvendigt at få en samlet plan for hele området. Derfor står de seks kommuner sammen om henvendelsen, står der i brevet til de to ministre.

Rovfiskene tilbage til brakvandet

 

”Rovfiskene tilbage til brakvandet” er en faglig anbefaling udarbejdet af Faxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Køge Kommune, Næstved Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune, DTU Aqua, Naturstyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund, Københavns Universitet, Fishing Zealand og Lystfisker Danmark, med bidrag fra lokale ressourcepersoner.

 

Lystfisker Danmark har været projektleder.

 

Anbefalingen redegør for årsagerne til rovfiskenes tilbagegang, kommer med forslag til en handlingsplan samt fastsætter konkrete mål for at få rovfiskebestandene på fode igen.

 

Læs anbefalingen her.

I Danmarks Sportsfiskerforbund glæder formand Torben Kaas sig over udsigten til en fælles og styrket indsats for de unikke brakvandsrovfisk:

- Det har indtil nu været en rigtig god proces, hvor vi sammen med forskere, kommuner og andre organisationer har fået taget de første spadestik til det der forhåbentlig kan blive vendepunktet for de hårdt pressede bestande af aborrer og gedder i brakvandet omkring Sydsjælland, og på lang sigt bane vejen for et interessant og bæredygtigt lystfiskeri efter brakvandsrovfiskene, siger Torben Kaas.

Danmarks Sportsfiskerforbund har arbejdet på at styrke bestandene af brakvandsgedder siden 2012, hvor vi forbundet blandt andet udgav en rapport om brakvandsgeddernes tilstand. Og i 2015 lykkedes det at få gennemført fredningsområder i fire sydsjællandske fjorde og nor i forbindelse med brakvandsbekendtgørelsen.

- Det skulle styrke beskyttelsen af brakvandgedderne og øge bestanden, men har jo siden desværre vist sig ikke at være tilstrækkeligt. Vi er derfor glade for, at vi nu er en del af dette stærke samarbejde og håber meget på, at de to ministre vil gå konstruktivt ind i arbejdet, siger Torben Kaas.

Et sundt havmiljø og flere gydeområder
Ifølge biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, Kaare Manniche Ebert er der særligt to faktorer, der er helt centrale for at få ophjulpet bestandene af brakvandsrovfisk omkring Sydsjælland.

- Helt overordnede er det nødvendigt at få genskabt sunde kyst- og havområder, altså områder med ålegræs og variation. Det er grundlaget for at fiskene kan trives og vokse sig store. I den faglige anbefaling fokuserer vi derudover på at få genskabt gydeområder og ikke mindst skabe adgang for fiskene til disse - og her er der mange forskellige muligheder og løsninger afhængigt fra område til område, forklarer Kaare Manniche Ebert.

- Så snart projektet ”Rovfiskene tilbage til brakvandet” for alvor kommer gang, er vi i Danmarks Sportsfiskerforbund klar til at tage aktiv del i arbejdet med at genskabe gydeområder. Det gælder både i den mere formelle proces med at støtte kommunerne med faglig sparring og udvikling af projekter, men også med at sikre, at projekterne får en lokal og folkelig forankring – og her ser vi et klart potentiale i at få skabt et frivilligt engagement blandt de lokale lystfiskere og lystfiskerforeninger, som eksempelvis kan komme til at spille en central i den praktiske af genetablering af gydeområder, siger Kaare Manniche Ebert.

Selvom det ifølge Kaare Manniche Ebert i første omgang handler om ophjælpning af aborre- og geddebestandene gennem forbedringer af deres gyde- og opvækstområder, vil det på sigt også være oplagt at se på regulering af fiskeriet.

- Som det er lige nu, er fiskeriet næppe en begrænsende faktor, fordi der næsten ikke fiskes efter brakvandsrovfiskene længere, da de stort set er ikkeeksisterende. Men fremadrettet skal man naturligvis kigge på, hvordan man regulerer fiskeriet, så det ikke belaster bestandene og hindrer fremgang, slutter Kaare Manniche Ebert.

Fisk