Fiskedød og gispende havørreder i Limfjorden

Fiskedød Ved Louns Bredning (1) Der blev observeret massiv fiskedød ved Lovns Bredning i Limfjorden d. 13. september. Siden er iltsvindet kun taget til. Foto: Birgit Scheel Christensen.

Septembers varme vejr og de alt for store mængder næringsstoffer i de indre danske farvande har sat turbo på algevækst og iltsvind. Det kan man blandt andet se i Limfjorden, hvor døde fisk skyller i land og havørrederne gisper efter vejret på deres vej til gydevandløbene.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Isefjorden, Det sydfynske øhav, de sydøstjyske fjorde, Aarhus Bugt, Mariager Fjord og Limfjorden. Listen over farvande med kraftigt iltsvind er lang. Og det lune septembervejr har sat yderligere turbo på udbredelsen af alger, fedtemøg og dødeligt iltsvind.

Men det er ikke vejret i sig selv, der er skyld i den alvorlige tilstand i fjorde og indre farvande. Alt for mange næringsstoffer fra havbrug, spildevand og især landbruget betyder, at algerne har de nødvendige betingelser til at vokse og langsomt optage ilten i havet og kvæle livet på bunden.

Et af de steder, der er værst ramt, er Limfjorden, hvor især de mindre lukkede fjordsystemer og vige er ramt. Det beretter Kennet Brask, der er ivrig lystfisker i området.

- Det har længe stået rigtig skidt til, og lige nu er det noget af det værste, jeg har oplevet, siger Kennet Brask og fortsætter:

- Vi har observeret store mængder døde fisk i vandkanten ved Lovns Bredning. I Venø Vig, hvor jeg bor tæt på, var vandet i sidste uge helt ugennemsigtigt af brunalger. Og senest er der blevet observeret døde havørreder i vandkanten, og store havørreder der gisper efter vejret i overfladen og er misfarvede fordi de har ligget på siden på bunden, fortæller Kennet Brask.

Ifølge biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, Kaare Manniche Ebert, er det sidste et tegn på, at det står rigtig skidt til.

- Når selv pelagiske fisk, som havørreden, der normalt kan svømme et andet sted hen end der hvor der er iltsvind, dør eller begynder at suge luft ind i overfladen, så er det meget alvorligt. Problemet er, at mange havørreder netop nu er på vej mod gydevandløbene, der typisk løber ud i bunden af fjorde og vige. Deres instinkt driver dem simpelthen mod åerne, men på vejen møder de en massiv og langtrækkende mur af iltfattigt vand, som de har svært ved at komme levende igennem, siger Kaare Manniche Ebert.

- Det er altså ikke kun længere de bundlevende fisk, som torsk og fladfisk, der bliver ramt. Og fortsætter det år efter år, ja, så kan det presse lokale bestande af eksempelvis havørreder, siger Kaare Manniche Ebert.

Danmarks Sportsfiskerforbund har i denne uge klaget til EU over den manglende kvælstofindsats.

Du kan læse mere om klagen her eller om den seneste iltsvindsrapport her.

Se videoer af brunalger og gispende havørreder nedenfor.

Fisk