Kysthjælpers frivillige har udplantet tæt på 22.000 ålegræsskud

Ålegræs Jan Kejser JNK3183 I sommeren 2023 blev der for første gang udplantet ålegræs i kanalerne på Aarhus Ø med Kysthjælper og en række samarbejdspartnere. Foto: Jan Kejser.

Tilsammen har kysthjælpers frivillige udplantet næsten 22.000 ålegræsskud i Lillebælt, Horsens Fjord og kanalerne på Aarhus Ø i løbet af juni måned. Kysthjælper siger tak til alle, der har bidraget til arbejdet.

Først fæstner man et nyhøstet ålegræsskud på et jernsøm med jerntråd. Derpå skal det fæstnede skud plantes i havbunden af en dykker.

Den manøvre har frivillige kysthjælpere i fællesskab gennemført hele 22.000 gange ved Kysthjælpers ålegræsudplantninger i juni måned. Arbejdet foregik i de tre områder: Horsens Fjord, kanalerne på Aarhus Ø og Torø Vig i Lillebælt syd for Assens. Alle steder var der stor opbakning fra frivillige med forskellige baggrunde.
 
– Vi fik hjælp af dykkere, lystfiskere, fritidsfiskere, jægere og mange andre, der brænder for at forbedre havmiljøet, siger Kysthjælpers projektleder, Erik Haar Nielsen.

Han roser de frivillige for deres arbejdsiver.
 
– Det er gået over al forventning. Vi havde mange flere frivillige hjælpere end forventet, og det førte til, at vi fik udplantet meget mere ålegræs, end vi havde turdet håbe på. Både ved udplantningen syd for Assens og på Aarhus Ø løb vi simpelthen tør for søm, fordi de frivillige lagde så store kræfter i arbejdet, siger han.

Ny udplantningsrekord i Horsens Fjord
I Horsens sidder der en begejstret tovholder for Kysthjælpers arbejde i Horsens Fjord.

– Det lykkedes os at udplante i alt 13.075 ålegræsskud i Horsens Fjord i løbet af ni udplantningsdage, og dermed har vi faktisk slået vores egen rekord i Kysthjælper Horsens, siger tovholder Jan Karnøe.

Han er imponeret over, at nogle af de frivillige kysthjælpere rejste så langt for at hjælpe miljøet i Horsens Fjord.
 
– Vi havde en del lokale deltagere, men flere kom også fra andre dele af landet. Når man kører fra Aarhus eller Gjern to dage i træk for at udplante ålegræs i Horsens, og belønningen er en sandwich og en flaske vand, så er man virkelig dedikeret til indsatsen for et bedre havmiljø, siger Jan Karnøe og tilføjer:

– Jeg bliver opmuntret over, at det ikke bare er mig selv, der nørder med ålegræsudplantning, men at vi taler om vidt forskellige mennesker, der er villige til at hjælpe det her projekt godt på vej.

Det varmer vores kysthjælper-hjerter at se den store energi, der bliver lagt i arbejdet.
Erik Haar Nielsen, Kysthjælpers projektleder.
Den 10. og 11. juni blev der udplantet ålegræs i Torø Vig i Lillebælt. Foto: Christian Thomsen, Havørred Fyn.
Den 10. og 11. juni blev der udplantet ålegræs i Torø Vig i Lillebælt. Foto: Christian Thomsen, Havørred Fyn.

Efterskoleelever gav en hånd ved Assens
På en enkelt weekend udplantede Kysthjælper 5.200 ålegræsskud i Torø Vig syd for Assens med hjælp fra over 100 frivillige. Heriblandt en gruppe elever fra Glamsbjerg Efterskoles dykkerlinje, som denne dag kunne bruge deres nyerhvervede dykkerkundskaber til at gøre en forskel for havmiljøet i Lillebælt.

Det var en fornøjelse at opleve eleverne i vandet på en vigtig mission, fortæller John Pedersen, der er frivillig dykker fra Assens Dykkerklub og medinstruktør på efterskolens dykkerlinje.
 
– Det var spændende at følge med i, hvordan vores elever arbejdede med ålegræsset nede på bunden. Som nyuddannede dykkere var det en udfordrende opgave for dem at udplante ålegræs, men de gjorde sig umage og viste, at de var fortrolige med at bevæge sig i vandet, siger han.
 
– Om 10 år kigger de måske tilbage på den dag og tænker ”det her arbejde med at få genskabt ålegræsset var jeg faktisk med til at være primus motor på”. Det håber jeg i hvert fald, at de vil tænke, siger John Pedersen.
 
John og de andre frivillige fik under ålegræsudplantningen besøg af Assens Kommunes borgmester, Søren Steen Andersen. Han fortæller, at kysthjælpernes arbejde gjorde et stærkt indtryk på ham
 
– Det var en fantastisk oplevelse at se, hvordan både unge og ældre dykkere, lystfiskere, lokale borgere og folk fra Assens Kommunes naturafdeling var knyttet sammen om det samme formål. De fik bevist, at både lysten og evnen er der til at gøre en indsats i et alvorligt presset bælt som Lillebælt, siger Søren Steen Andersen.

Kysthjælpere Fra Glamsbjerg Efterskole.
Kysthjælpere fra Glamsbjerg Efterskole. Foto: Glamsbjerg Efterskole.
Montering Af Ålegræs Med Glamsbjerg Efterskole
De frivillige fik vejledning i korrekt montering af ålegræsskud på søm. Foto: Glamsbjerg Efterskole.

Mere liv til kanalerne på Aarhus Ø
Finalen på Kysthjælpers ålegræsudplantninger denne sommer var en helt bynær udplantning i kanalerne på Aarhus Ø. Udplantningen foregik i samarbejde med både Aarhus Kommune, Lighthouse, Aarhus Searangers og Dykker-butikken.dk, der bidrog til planlægning af arbejdet og rekruttering af frivillige.
 
Udplantningen var en publikumsmagnet, der tiltrak ca. 100 frivillige og fik tæt mediedækning. I løbet af ca. 4 timer klarede de frivillige kysthjælpere at udplante 3.500 ålegræsskud i kanalerne, som forhåbentlig vil rodfæste og brede sig de kommende måneder.
 
– Med udplantningen på Aarhus Ø vil vi undersøge potentialet for at udplante ålegræs helt inde i byens kanaler. Vi ved ikke, om det vil lykkes at få ålegræsset til at trives og brede sig, men vi har en god formodning om, at det burde kunne lade sig gøre baseret på erfaringer fra andre kanaler. Der vokser for eksempel meget ålegræs i kanalerne i København, siger Kysthjælpers projektleder, Erik Haar Nielsen.

Han forklarer, at de rette fysiske betingelser for vækst af ålegræs er til stede i kanalerne.
 
– Der er blevet åbnet mere op for kanalerne på Aarhus Ø, så vandgennemstrømningen både ind og ud af kanalerne er blevet større, hvilket gør, at forholdene for ålegræsset også bliver bedre. Sidste år blev der desuden udlagt kunstige rev og muslinger i kanalerne, og der findes allerede naturligt en smule ålegræs i kanalerne. Det er på den baggrund, vi nu har gjort et forsøg med udplantning af ålegræs, og vi vil naturligvis holde øje med, hvordan det går med de nyplantede ålegræsskud i kanalerne, siger han.

Ålegræsskuddene bindes op på søm før udplantning i kanalerne på Aarhus Ø. Foto: Jan Kejser.
Ålegræsskuddene bindes op på søm før udplantning i kanalerne på Aarhus Ø. Foto: Jan Kejser.

Tak til alle kysthjælpere
Kysthjælpers ålegræsudplantninger i sommeren 2023 har slået fast, at danskerne er parate til at slide håndfladerne ømme med søm og jerntråd i forventning om, at arbejdet resulterer i et bedre havmiljø med nye ålegræsbede og dermed nye leve- og skjulesteder for havets fisk, snegle og krebsdyr.
 
– Det varmer vores kysthjælper-hjerter at se den store energi, der bliver lagt i arbejdet, siger Erik Haar Nielsen.

– Fra projekt Kysthjælper siger vi tak alle, der har bidraget til, at ca. 5.400 kvadratmeter havbund har fået nye ålegræsskud på de danske kyster som resultat af Kysthjælpers udplantninger i 2023.

Aalegræs Jan Kejser Aarhus Ø
Ålegræsudplantning er en sjov og lærerig oplevelse for børn. Foto: Jan Kejser.

Kysthjælper – vi giver havet en hånd


Projekt Kysthjælper arbejder for at forbedre havnaturen og genskabe levestederne for fisk og bunddyr i de kystnære havområder. Arbejdet bliver udført i samarbejde med frivillige og består i udplantning af ålegræs og etablering af mindre stenrev og muslingerev i fire kystnære havområder.

Kysthjælper ledes af Danmarks Sportsfiskerforbund og er finansieret af VELUX FONDEN. En række forskningsinstitutioner, kommuner og NGO’er er partnere i projektet og bidrager med både viden og stærke hænder for at hjælpe havmiljøet.

Læs mere om Kysthjælper her: www.kysthjælper.dk