Genslyngning af Slotsbækken indgår i storstilet naturprojekt ved Løgumkloster

Løgumkloster Okkerfældning og genslyngning skal give et stort løft til Slotsbækken ved Løgumkloster.

Slotsbækken, der er et tilløb til Brede Å, har udsigt til at blive genslynget. Den indgår nemlig i et stort lokalt projekt, hvor de lokale lystfiskere spiller en væsentlig rolle.

Brede Å Lystfiskerforening har længe haft et ønske om at få skabt forbedringer i Slotsbækken, der løber gennem Løgumkloster og videre til Brede Å lige vest for byen. Foreningen har derfor været en væsentlig medspiller i et stort projekt, som nu er kommet tæt på realisering, efter Nordea-Fonden har bevilliget 950.000 kr. til projektet.

Genslyngning og okkerfældning
Slotsbækken er i dag et udrettet vandløb med kraftig okkerpåvirkning og ringe forhold for fiskene, men med det nye projekt er der udsigt til store forbedringer. En strækning på cirka 750 meter gennem byen skal nemlig genslynges, og desuden vil der blive etableret søer til okkerfældning opstrøms, så påvirkning af okker kan reduceres væsentligt. Søerne etableres af Tønder Kommune som en del af statens vandområdeplan.

Plan Sådan ser planen for projektet ud.

Flere partnere i projektet
Udover Brede Å Lystfiskerforening er Løgumkloster Refugium, Løgumkloster Højskole, Lokalrådet og Tønder Kommune partnere i projektet. De to førstnævnte er lodsejere på strækningen, og de var derfor de første, der blev kontaktet af lystfiskerforeningen.

– Vi har i flere år ønsket at gøre noget ved Slotsbækken, så vi kontaktede derfor refugiet og højskolen for at høre, om de ville være med, fortæller Torben Hansen fra foreningen. Han fortsætter:

– Det ville de gerne, men de så samtidig flere muligheder i området, så det er blevet til et større projekt, der ikke kun handler om forbedringerne i selve vandløbet, men også om formidling og anvendelse af arealerne ved bækken.

Mange muligheder på engen
Projektet har den overordnede titel ”Munkenes enge og vandløb”, og udover indsatserne for vandløbet omfatter det blandt andet saunatønde, vildmarksbad, vandværksted, naturgrej til udlån og undersøgelse, stier i landskabet med lokalhistorisk formidling og et samlingssted med sidderum og bålsted.

”Håbets Have” er også en del af projektet. Her kan man finde rosenhave, pergolaer, krydderurtebede, spiselige blomster og en føle-sansesti.

Afventer endelig finansiering
Med den store donation fra Nordea-Fonden er projektet godt på vej, og folkene bag projektet er nu godt i gang med at søge flere fondsmidler, så den endelige finansiering kan komme på plads.

Læs mere om projektet her hos Nordea-Fonden.