Vandpleje: Her kan du give en hånd med i Jylland

Gydebanke Sneum Å 2 Vandplejearbejde foregår ofte med greb og rive, men nogen gange - som her ved Sneum Å - er der hjælp at hente fra større maskiner.

Mange deltager i det frivillige vandplejearbejde, der sigter mod at skabe bedre forhold i vandløbene for især ørred og dermed også bedre fiskemuligheder både i selve vandløbene og langs kysterne. Men der er brug for flere hænder til arbejdet, og her i den tredje af tre artikler ser vi på mulighederne for at deltage i arbejdet i Jylland.

Frivillige lystfiskere har gennem snart mange år lavet vandplejearbejde, der på forskellige måder har forbedret de fysiske forhold i vandløbene, og derigennem forbedret mulighederne for, at især ørrederne kan reproducere sig selv. Dermed har de bidraget til at sikre og bevare fiskebestandene, og samtidig har de som lystfiskere fået mulighed for at høste nogle af frugterne, når de selv har fisket i vandløbene og langs kysten.

I de to første af tre artikler pegede vi på mulighederne for at deltage på Sjælland, Øerne og Fyn. Her i den sidste artikel handler det om mulighederne i Jylland.

Foreninger og sammenslutninger
Mens arbejdet på Sjælland og Fyn primært er centreret om de to grusbander, skal man i Jylland kigge på mulighederne i foreningerne og i de sammenslutninger, der arbejder med de større vandløbssystemer.

Vi har her samlet et række muligheder, men listen er ikke udtømmende, så kig også gerne efter muligheder i Foreningsoversigten.

Sneum Å Ved Agerbæk Klockmann Justerer
Vandplejefolk fra Sydvestjydsk Sportsfiskerforening anlægger gydebanke i Sneum Å.

Det frivillige vandplejearbejde kort fortalt
Vandplejearbejdet er først og fremmest rettet mod vandløbene og arbejdet består af flere ting, hvoraf nogle er rent praktiske, mens andre handler om den projektering, der går forud. Her får du lige de væsentligste arbejdsområder:

 • Udlægning af gydegrus
  Den nok vigtigste indsats har hidtil været reetablering af fiskenes gydepladser ved udlægning af grus. De nye gydebanker tages altid hurtigt i brug af fiskene.

 • Udlægning af skjulesten og dødt ved
  Med udlægning af større sten og dødt ved sikres det, at fiskene har mulighed for skjul. Det muliggør en tættere bestand og reducerer risikoen for, at vandløbets fisk bliver ædt af rovdyr og -fugle.

 • Udplantning af vandplanter
  Udplantning af vandplanter som for eksempel vandranunkel er et andet virkemiddel, der skaber skjul for fiskene og øger biodiversiteten.

 • Rensning af gydebanker
  Sandvandring er ofte et problem, når sandet lægger sig mellem stenene i gydebankerne. Derfor gøres en indsats for at rense dem for sand enten ved spuling eller gennemgravning.

 • Registrering af gydegravninger
  Efter vinterens gydning optælles antallet af gydegravninger, så udviklingen i vandløbet kan følges.

 • Monitering
  Når DTU Aqua laver elfiskeundersøgelser i vandløbene hjælper frivillige tit med til arbejdet. Enkelte vandplejere er selv uddannet til at lave elfiskeundersøgelser, som foretages for at se effekten af tiltagene.

 • Projektering
  Inden projekter sættes i værk sker der en omhyggelig planlægning og projektering. Det sker oftest i samarbejde med kommunens vandløbsmedarbejdere. De fleste frivillige er ikke involveret i denne del af arbejdet.

Vandplejen A.N.A.
Vandplejen A.N.A. arbejde med vandpleje på Als, ved Sundeved og Flensborg Fjord. Det sker i samarbejde med Sportsfiskerforeningen Als, Sportsfiskerforeningen Nordborg, Syddanske Lystfiskere og Skovens Fiskeklub.
Læs mere her.

Sportsfiskerforeningen Vidå
Foreningen laver vandplejearbejde i det forgrenede Vidå-system.
Læs mere her.

Brede Å Lystfiskerforening
Her koncentrerer arbejdet sig om Brede Å og dens tilløb.
Læs mere her.

Samarbejdsudvalget for Ribe Å-systemet
Udvalget koordinerer vandplejearbejdet i hele Ribe Å-systemet.
Læs mere her.

Sønderjysk Sportsfiskerforening
Foreningen laver blandt andet vandplejearbejde ved tilløbene til Haderslev Fjord.
Læs mere her.

Sydvestjydsk Sportsfiskerforening
Arbejder især med Kongeåen og Sneum Å-systemet.
Læs mere her.

Varde Sportsfiskerforening
Foreningen arbejder med vandpleje i Varde Å-systemet.
Læs mere her.

Vejen og Omegns Sportsfiskerforening
Foreningen arbejder med vandpleje i Kongeåen og Vejen Å.
Læs mere her.

Kolding Sportsfiskerforening
Foreningen arbejder med vandpleje i Kolding Å-systemet.
Læs mere her.

Vejle Sportsfiskerforening
Foreningen arbejder med vandpleje i selve Vejle Å og i tilløbene til åen.
Læs mere her.

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening
Foreningen arbejde blandt andet med med vandpleje i Bygholm Å, Lille Hansted Å og St. Hansted Å.
Læs mere her.

Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere (ØLF)
ØLF har base i det østjyske område omkring Århus og arbejder med de vandløb, der udmunder i Århusbugten. Medlemskredsen rummer både lystfiskere, fritidsfiskere, UV-jægere og andre naturinteresserede. Læs mere her.

Skjern Å Sammenslutningen
Sammenslutningen laver vandplejeprojekter i hele Skjern Å-systemet.
Læs mere her.

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening
Her handler det primært om de gydebække, der løber til Gudenåen.
Læs mere her.

Karup Å-Sammenslutningen
Sammenslutningen organiserer vandplejearbejde i Karup Å-systemet sammen med de tilsluttede foreninger.
Læs mere her.

Sportsfiskerforeningen for Grenå og Omegn
Foreningen laver især vandplejearbejde i gydebækkene på Djursland.
Læs mere her.

Holstebro og Omegns Fiskeriforening
Foreningen arbejder med vandpleje i Storå-systemet, ofte i tæt samarbejde med vandplejegruppen Stenbiderne.
Læs mere her.

Trend Aa Lystfiskeriforening
Foreningen laver vandplejearbejde i Trend Å.
Læs mere her.

Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn
Foreningen laver vandplejearbejde i Bangsbo Å og Elling Å.
Læs mere her.

Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn
Foreningen laver vandplejearbejde i Uggerby Å og Varbro Å.
Læs mere her.

Jeg elsker at se resultater. Det giver en stor tilfredsstillelse, som her i år, hvor en fjernet spærring har giver fiskene lettere adgang til en strækning, og med det samme kan du registrere 100 gydegravninger i stedet for de 30, der plejer at være.
Lars Hammer-Bek, Sydvestjydsk Sportsfiskerforening.
IMG 2728 (1) Lars Hammer-Beks kort viser, hvor der er blevet fjernet spærringer i hans lokalområde.

Vil skabe en bedre natur
Lars Hammer-Bek er formand for vandplejeudvalget i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening og har deltaget i vandplejearbejde i næsten 35 år – de sidst 12 år som den, der har ledet arbejdet i foreningen.

– Det, der skaber mit engagement, er ønsket om at lave en bedre natur, og for mig er en bedre natur ikke bare noget, der handler om laks og ørred, men alle de arter, der er knyttet til vandmiljøet. Altså både insekter, pattedyr, fugle og alle fiskearterne, fortæller Lars

Brug for ”arme og ben”
Meget af vandplejearbejdet sker i tæt samarbejde med kommunerne, hvor Lars møder engagerede medarbejdere, og i dag vil også langt de fleste lodsejere gerne være med til at forbedre forholdene.

– Jeg elsker at se resultater. Det giver en stor tilfredsstillelse, som her i år, hvor en fjernet spærring har giver fiskene lettere adgang til en strækning, og med det samme kan du registrere 100 gydegravninger i stedet for de 30, der plejer at være, siger Lars og slutter:

– Kommunerne – Varde, Vejen og Esbjerg – er gode og vigtige samarbejdspartnere, og sammen sørger vi for, at projekterne er klar til udførelse. Når vi så er klar, er der brug for ”arme og ben”, og det må bestemt gerne være nogle unge af slagsen, så kom bare og giv en hånd med.