Godt nyt fra Kolding: Klapning af havbundsslam kan sandsynligvis undgås

Klapning Janhenningsen Klapning af havne- og havbundsslam er en udbredt metode ved udvidelse af havne og sejlrender. Nu vil Kolding Kommune teste et alternativ i forbindelse med etablering af Kolding Marina City. Foto: Jan Henningsen.

Koldings nye bydel Kolding Marina City har været længe undervejs. Det skyldes blandt andet, at Danmarks Sportsfiskerforbund overfor kommunen har påpeget en række miljøproblemer ved projektet, herunder klapning af 360.000 kubikmeter havbundsslam ved Trelde Næs i Lillebælt. Nu vil kommunen teste en ny banebrydende metode, hvor man helt undgår at opgrave og dumpe havbundsslammet.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Vakuum dræning er navnet på den nye teknik, som Kolding Kommune nu vil teste som et muligt værktøj til at uddybe sejlrender og sænke havbunden i forbindelse med udbygning af Kolding City Marina. Teknikken går i sin enkelhed ud på, at man pumper vand op og ud af den mudrede og vandrige havbund, kaldet gytje, som er kendetegnet for Kolding Fjord. Dermed kan man få den nødvendige sænkning af havbunden uden at skulle grave sediment op og dumpe det ved Trelde Næs, hvor det vil være til skade for det i forvejen hårdt pressede havmiljø.

 

Vakuum dræning
Den innovative metode, som skal testes, kaldes vakuum-dræning. Med vakuum-dræning suges vand ud af den meget bløde fjordbund i Kolding inderfjord, som består af op til 80 pct. vand. På den måde sænkes fjordbunden til den ønskede dybde, og den mudrede bund får en fastere konsistens.

 

Testen udføres i tre felter á 600-700 kvadratmeter. Lodrette drænslanger stikkes dybt ned i den mudrede fjordbund med ca. en meters afstand. Herefter lægges en stor, kraftig presenning ud over fjordbunden i testfeltet. Gennem koblinger i presenningen tilsluttes en pumpe, så der skabes et undertryk. Pumperne skal køre i 1-2 måneder pr. felt. I den periode suges vandet langsomt ud af fjordbunden under dugen, bunden synker ned og bliver liggende i det nye niveau. Det bortdrænede vand testes og ledes tilbage i fjorden.

 

Metoden til dræning under vand ved hjælp af vakuum er så vidt vides aldrig set før.

 

Kilde: Kolding Kommune.

Teknikken er ifølge Kolding Kommune og entreprenørselskabet Munck Havne og Anlæg A/S banebrydende og ikke set før andre steder i verden. Derfor skal metoden også først afprøves i tre testområder ved Kolding i løbet af foråret 2023 for at se, om den virker, og at den ikke har utilsigtede miljøpåvirkninger.

Selvom der først er en testperiode, glæder udsigten til, at klapning helt kan undgås i forbindelse med projektet, Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Vi har siden 2020 sammen med de lokale sportsfiskerforeninger fra Vejle, Kolding og Fredericia presset på for, at man fandt alternativer til opgravning og klapning af de 360.000 kubikmeter havbundsslam i forbindelse med Kolding Marina City. Lillebælt er allerede i en dårlig miljømæssig forfatning, hårdt presset af næringsstoffer og bundslæbende fiskeri, og torsk og fladfisk er der ikke mange tilbage af. Derfor er vi glade for, at man nu er kommet så langt, at man vil teste et konkret og lovende alternativ i form af vakuum dræning, siger Kaare Manniche Ebert.

- Kolding Kommune skal have ros for at have lyttet til bekymringerne og tænke klima- og miljøvenligt med Marina City-projektet. Nu kan de forhåbentlig blive first movers med en helt ny miljøvenlig teknik, siger Kaare Manniche Ebert.

Store perspektiver
Skulle teknikken vise sig at fungere ved Kolding, kan den nemlig være en stor gevinst for det danske havmiljø, mener Kaare Manniche Ebert.

- Klapning af havne- og havbundsslam har fyldt meget i vores arbejde og i medierne på det sidste. Og det med god grund. Klapning er skadeligt for havbunden og havmiljøet, hvor det ødelægger habitater og opvækstområder for fisk og planter. Alligevel benytter man sig hele tiden af denne teknik ved de fleste havneudvidelser og uddybning af sejlrender. Endda helt i tråd med miljølovgivningen. Men det er dybt forældet og helt forkert med tanke på vores ansvar for at få et sundt havmiljø og nogle robuste fiskebestande, siger Kaare Manniche Ebert.

- Viser det sig, at vakuum dræning fungerer, og at det vand man pumper op fra havbundsslammet, ikke er forurenet eller fyldt af for mange næringsstoffer, så vil det være et rigtig godt alternativ til klapning de steder, hvor havbunden er blød, siger Kaare Manniche Ebert.

Som udgangspunkt vil der blive frigivet næringsstoffer, uanset om man opgraver havbundssedimentet eller om man pumper vand ud af det. Men med vakuum-teknikken undgår man altså at dumpe slammet et andet sted. I stedet for bliver det liggende, hvor det hele tiden har ligget, bare mere komprimeret.

- Det virker lovende, og vi vil selvfølgelig følge pilotprojektet her i foråret. Viser teknikken sig at være effektiv, bør man dog kraftigt overveje, hvornår på året man vakuum dræner fremadrettet. For det vil frigive næringsstoffer i et eller andet omfang, så derfor bør man tilrettelægge arbejdet i vinterhalvåret, hvor opblomstring af alger og risiko for iltsvind er mindst, siger Kaare Manniche Ebert.

Lokal tilfredshed
Også hos den lokale Kolding Sportsfiskerforening er der stor tilfredshed med det nye initiativ fra Kolding Kommune og samarbejdet i det hele taget.

- I Kolding Sportsfiskerforening er vi meget glade for den dialog, vi har haft med kommunen. Det gælder både den tidligere dialog om, at der ikke skulle graves i de perioder, hvor havørredsmoltene trækker fra åen og ud i fjorden, og også freder sommeren, hvor risikoen for at skade dyrelivet i inderfjorden er størst. Men også dialogen om klapning af havbundsslam, siger Torben Lindholst, formand for Kolding Sportsfiskerforening.

- Vi er utrolig glade for, at Kolding Kommune og Marina City nu vælger at gå foran med et projekt, hvor både en massiv udgravning i å-mundingen og klapning af store mængder slam kan undgås. Vi håber på, at forsøgsprojektet vil være en succes her ved Kolding og samtidig vise vejen for andre lignende projekter. Så stor ros til projektchef Torben Gade for de naturhensyn, der tages i forbindelse med Kolding Marina City, slutter Torben Lindholst.