Nu tages der hensyn til Kolding Å’s havørreder ved udbygning af Kolding Marina

Viz Marina City Havnepladsen 2018.09.17 SCHØNHERR (1) Visualisering af den kommende nye bydel Kolding Marina City. Foto: Kolding Kommune.

Efter ønske fra Danmarks Sportsfiskerforbund og Kolding Sportsfiskerforening tager Kolding Kommune nu hensyn til Kolding Å’s havørreder i forbindelse med udbygning af den nye bydel Kolding Marina City. Udgravningen til projektet kan medføre en forhøjet koncentration af blandt andet svovlbrinte i å-mundingen, og derfor er gravearbejdet nu begrænset til vintermånederne december til marts.

Kolding skal have en ny bydel: Kolding Marina City. Og byggeprojektet har ført til en del bekymringer for områdets lokale lystfiskere, der har frygtet, at udgravningerne ville medføre en risiko for udledning af giftige gasser, blandt andet svovlbrinte, som i værste tilfælde vil kunne slå Kolding Å’s ørreder ihjel på vej til og fra åen.

- Oprindeligt var der i projektbeskrivelsen for Kolding Marina City ikke taget de nødvendige hensyn til havørredens vandring ind og ud af Kolding Å. Derfor kontaktede vi Kolding Kommunes politikere, herunder Koldings borgmester, samt afgav høringssvar til projektet i fællesskab med Danmarks Sportsfiskerforbund, Fredericia Sportsfiskerforening og Vejle Sportsfiskerforening. Det ledte straks til et møde med projektlederen for Kolding Marina City, fortæller Torben Lindholst, formand for Kolding Sportsfiskerforening, der er glad for, at der politisk blev reageret så hurtigt på foreningens henvendelse.

Oprindeligt var der lagt op til at udbygningsarbejdet kunne foregå året rundt, men Danmarks Sportsfiskerforbund og Kolding Sportsfiskerforbund ønskede, at det blev begrænset til de for havørreden mindst sårbare måneder.

- Vi havde et klart ønske om, at man fra kommunens side tog DTU Aqua med på råd i denne sag og fik deres eksperter til at udarbejde et notat, som beskrev, hvordan projektet ville påvirke havørrederne i åen – og nu har kommunen tilpasset projektet efter DTU Aquas rådgivning, så der kun kan graves ud fra december til marts, og i marts bag en spunset væg, hvilket sikrer overlevelse for Kolding Å og Dalby Møllebæks ørreder. Det er vi tilfredse med, og kommunen skal have ros for at have taget vores bekymring alvorligt, slutter Torben Lindholst.

Læs det fælles høringssvar her.