Jylland og Fyn: Klargøring til vinterens gydning

Fyn1 Den fynske Grusbande lagde kræfterne i ved Storåen på Nordvestfyn den 23. oktober.

Rundt i hele landet har foreninger og sammenslutninger været i gang med at skabe bedre forhold for de ørreder, der er trukket op i vandløbene for at gyde. Nogle steder er gydegruset blevet luftet, mens der andre steder er tilført nyt grus og skjulesten. Her kan du se nogle af de steder i Jylland og på Fyn, hvor de frivillige vandplejefolk har været ude i gang i løbet af efteråret.

Havørreder og laks har nu taget fat på gydningen rundt i mange vandløb, men inden de gik i gang var mange foreningsfolk ude for at etablere nye gydebanker eller rense de eksisterende for sand for at give fiskene optimale forhold for at reproducere sig.

Her har vi samlet information om en række steder, hvor foreninger, sammenslutninger eller vandplejegrupper har været på spil.

DSCF1477 Skjulestenene blev fordelt ved håndkraft.

Tre nye gydebanker i Ll. Hansted Å ved Horsens
Onsdag den 16. november var Horsens og Omegns Sportsfiskerforening i gang ved Li. Hansted Å på en strækning nedstrøms Egebjerg Sø. Her blev der anlagt tre store gydebanker bestående af 60 m3 grus og 2 m3 marksten. Forinden var der blevet fældet træer, så maskinerne kunne komme til.

– Denne mørke og lidt våde morgen kom de fornødne maskiner i form af en lastbil med kran, en stor rendegraver og en frontlæsser. Frontlæsseren hentede grus fra parkeringspladsen og læssede det på lastvognen, der med den lange udlæggerarm placerede gruset i vandløbet, hvor rendegraveren efter at have udvidet vandløbet til oprindelig bredde placerede gruset i et 20 cm tykt lag. Til sidst blev markstenene placeret i vandløbets midterlinje, hvorfra de fordeltes med håndkraft, fortæller Jan Karnøe fra foreningen.

Han fortæller videre:

– Det var en fornøjelse at se, at de fremmødte maskinførere i den grad havde styr på maskinerne, så det bare var at udpege udlægningsområderne. De gamle gydebanker var for nogle år siden blevet skyllet væk under et kraftigt tordenvejr, der også ødelagde en bro i området. Nu er de nye gydebanker klar til at modtage ørreder og andre fisk. Grus, sten og maskiner er blevet finansieret af midler fra det obligatoriske, nationale fisketegn.

DSCF1487 Der var styr på de store maskiner ved Li. Hansted Å.

Flot strækning af Giber Å
Søndag den 2. oktober var Vandstjernerne på spil ved Giber Å ved Mårslet syd for Århus. I løbet af blot halvanden time fik dagens frivillige mandskab udlagt 40 m3 grus på en 50-75 meter lang strækning.

Efterfølgende udlagte Århus Kommune store skjulesten på strækningen, så strækningen nu fremstår rigtig flot og klar til at modtage gydefiskene.

Giber4
Flot strækning af Giber Å efter udlægning af grus og sten. Foto: Niels Åge Skovbo

Gydebankespuling ved Frederikshavn
Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn havde fundet generator og pumpe frem den 15. oktober, hvor flere medlemmer spulede flere gydeområder igennem i Bangsbo Å og i Skårup Møllebæk, så det sand, der havde aflejret sig mellem stenene på gydebankerne, blev skyllet væk.

Frederikshavn2
Gydebankerne i Bangsbo Å blev befriet for sand.
Holstebro Stenbiderne fik rørt musklerne ude ved gydebækkene.

Rå muskelkraft ved Storåen
De to sidste weekender i oktober behøvede medlemmerne af Stenbiderne ikke at tage i fitnesscenteret. De fik nemlig rørt musklerne rigelig, da de med grebe og håndkraft løsnede gruset i gydebankerne, så sandet forsvandt, og stenene var klar til fiskenes ankomst.

Stenbiderne er en vandplejegruppe, der arbejder med Storå-systemet og deres indsats gjaldt denne gang Vegen Å, Gilbjerg Bæk, Ramskov Bæk og Røjkær Bæk.

Masser af skjulesten i Starup Bæk
Sønderjysk Sportsfiskerforening har i løbet af året knoklet med at lægge en masse skjulesten ud i Starup Bæk, der er et tilløb til Haderslev Fjord.

– Den lokale landmand Hans Barsøe Bram har på meget venlig vis doneret marksten til projektet og har kørt dem ned til bækken af flere omgange uden at ville have en krone for det. Jeg har lovet ham en rundvisning med børn og børnebørn til gengæld. Vi har lagt sten ud fra Årøsund Landevej og ned til, hvor Hedevej krydser bækken i Præsteskoven. Stenene byder på opvækststeder for de ørreder, der gyder i bækken, og vi kunne se at de hurtigt blev taget i brug, fortæller Erik Tveskov, der er næstformand i foreningen.

Starup
Med velvillig assistance fra en lokal landmand blev Starup Bæk forsynet med en masse skjulesten.

Den fynske Grusbande på banen igen
Efter en periode med få aktiviteter tog Den fynske Grusbande fat igen. Det skete den 23. oktober ved Storåen på Nordvestfyn, hvor grusbanden i samarbejde med Vends Sportsfiskerforening fik etableret fire nye gydebanker og udlagt en masse skjulesten.

Der blev optaget en fin video på dagen. Tjek den her.