Nu begynder halvårsfredningerne på kysten

Fredninger Kaare Foto: Kaare Manniche Ebert.

Den 16. september træder halvårsfredningerne i kraft ude på kysten, så tjek reglerne i dit lokalområde, inden du sender din agn afsted.

Rundt langs vores kyster er der fredningsbælter, hvor vandløbene løber ud i havet. De skal sikre, at fiskene får en rimelig chance for at trække op i vandløbene for at gyde i løbet af de kommende måneder, og især ved de mindre vandløb opholder fiskene sig tæt på vandløbsmundingen i en længere periode, inden de endelig trækker op.

Ved de største vandløb er der fredningsbælter, der gælder hele året, mens der ved mindre vandløb er halvårlige fredningsbælter, hvor fredningen starter den 16. september og gælder til og med den 15. marts.

I enkelte områder er der stadig fredningsbælter, der kun gælder i perioden 16. september til og med 15. januar. Det gælder for eksempel i det tidligere Vejle Amt og på Bornholm.

Ellerenden Isefjorden Munkholm 2
Halvårsfredninger gælder fra 16. september ved mange mindre vandløb. Her er det Ellerenden, der løber ud i Isefjorden lige ved Munkholmbroen.

500 meter som hovedregel
Ved de fleste å-udløb må der ikke fiskes tættere på mundingen end 500 meter. Det gælder både langs kysten og ude i havet. Men vær opmærksom på de steder, hvor der er særlige regler, for der er fredningsbælterne ofte større end de 500 meter.

Nye fredningsbælter i 2020
De to bekendtgørelser, der dækker henholdsvis Fyn og Sjælland og Øerne, blev revideret i 2020, og i den forbindelse blev der fastlagt en del nye halvårlige fredningsbælter.

Læs mere om de nye fredningsbælter på Fyn her.

Læs mere om de nye fredningsbælter på Sjælland og Øerne her.

Særlige regler på Bornholm
Ligesom i resten af landet træder halvårsfredningerne også i kraft den 16. september på Bornholm, men fra samme dag gælder der også en anden regel på klippeøen. I perioden fra 16. september til og med 28. februar er farvede havørreder nemlig fredede og skal genudsættes. Læs mere her

Her finder du alle fredningsbælterne
Fiskepleje.dk har lavet et digitalt kort, hvor alle fredningsbælter og særfredninger er angivet. Her kan du klikke på de enkelte fredninger og få nærmere oplysninger om fredningsperioden. Du finder kortet her.

Bruger du app’en Fangstjournalen fra DTU Aqua bliver du oplyst om nærtliggende fredningsbælter, hvis du opretter en ny fangstrapport ved starten af fisketuren.

Det samme gælder app’en FishinginDenmark. Her skal man vælge "Udforsk" og desuden sikre sig, at Fredningsbælter er tilvalgt under "Lag".