Iltsvind kvæler fladfisk og hundestejler i Limfjorden

Casper Nielsen Limfjorden 3 (1) Død skrubbe set i den nordlige del af Halkær Bredning i Limfjorden. Foto: Casper Nielsen.

Halkær Bredning i Limfjorden er ramt af fiskedød som følge af omfattende iltsvind i bredningen.   

Med de store algeopblomstringer over hele landet og ildevarslende iltmålinger i flere kystnære havområder var det desværre kun et spørgsmål om tid, før vi i dag oplever fiskedød som følge af iltsvind.

Der er konstateret massedød af fisk i Halkær Bredning, som er en del af Limfjorden. Lystfisker Casper Nielsen opdagede de døde fisk på en fisketur i den nordlige del af bredningen og tog nogle billeder af døde hundestejler og fladfisk, som han nu har sendt ind til Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Da jeg ankommer til fiskepladsen, ser jeg som det første, at der letter fem-seks fiskehejrer, hvilket i sig selv er usædvanligt. Så opdager jeg, at der ligger en død skrubbe og flere døde hundestejler inde på lavt vand. Da jeg begynder at gå langs bredden, ser jeg masser af hundestejler og flere fladfisk på det lave vand. Jeg konstaterer, at de er stendøde, fortæller Casper Nielsen.

Sådan opstår iltsvind

Iltsvind opstår, når fosfor og kvælstof bliver skyllet ud i havet fra landjorden under regnvejr. I havet giver stofferne næring til alger, der vokser i løbet af forår og sommer. Når algerne dør, falder de til bunds og nedbrydes under forbrug af ilt. Det betyder, at vandet ved bunden gradvist kan tømmes for ilt.

Iltsvind forstærkes ved stigende vandtemperatur, fordi ilten bliver brugt hurtigere i varmere vand, og fordi det varmere vand ikke kan indeholde så meget ilt som det kolde vand.

Kilde: Miljøstyrelsen.

Kraftigt iltsvind
Halkær Bredning er ramt af kraftigt iltsvind, hvilket er dokumenteret i de seneste iltmålinger fra Miljøstyrelsen og af droneoptagelser fra Limfjordsrådet.

– Ved iltsvind plejer fiskene at søge væk fra det ramte område, men hvis større områder bliver ramt af iltsvind eller bundvending, så kan fiskene ikke komme væk. Og så er det, at vi ser fiskedød, som vi netop har set i Halkær Bredning, forklarer Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Det er især opsigtsvækkende, at der er fundet døde hundestejler. Når hundestejlen ikke klarer den, er der tale om meget ringe miljøforhold, for hundestejlen er en hårdfør fiskeart. Det betyder formentlig også, at området er mere eller mindre tømt for liv. Ved kraftigt iltsvind bliver det vigtige ålegræs kvalt, og det samme gør alle andre dyr som rejer, muslinger, snegle og fisk. Nogle arter kan tåle et vist iltsvind i kortere perioder, men når det er så slemt som nu, er det svært at forestille sig, at der vil være ret meget liv tilbage, siger han.

Casper Nielsen Limfjorden 2
Døde hundestejler. Foto: Casper Nielsen.

Hjælp Greenpeace med at indsamle døde fisk

Danmarks Sportsfiskerforbund samarbejder med miljøorganisationen Greenpeace om at gøre opmærksom på problemer med iltsvind i Danmarks kystnære havområder. Lige nu efterlyser Greenpeace eksemplarer af fisk, der er døde ved iltsvind.

Du kan gøre en forskel ved at indsamle én eller flere fisk, der har lidt iltsvindsdøden. Læg fiskene i din fryser, og kontakt Kristine Clement fra Greenpeace på kristine.clement@greenpeace.org.

Hold øje med døde fisk
Kaare Manniche Ebert tror desværre ikke, det bliver sidste gang i dette efterår, at vi hører om fisk, der bliver udslettet på grund af iltsvind.

– Danmarks Sportsfiskerforbund har i løbet af sommeren modtaget videoer og billeder af voldsom algevækst fra hele landet, og nogle af de steder vil der opstå kraftigt iltsvind, som kan tage livet af både ålegræs, fisk og krebsdyr, siger han.

– Vi vil derfor fortsat opfordre alle til at indsende dokumentation for, at vores havmiljø er presset af algevækst og iltsvind – og ser I døde fisk, så send os jeres billeder og meldinger om situationen.

– Vi ved godt, at miljøet kun får det bedre, hvis der bliver vedtaget en mere ambitiøs politik for at nedbringe udledninger af kvælstof til havmiljøet. Det sker forhåbentlig, hvis flere politikere ser problemerne i øjnene, og det kan I hjælpe med, alle jer, der færdes på kysterne, siger Kaare Manniche Ebert.

Hjælp os med at vise politikerne, at der skal handles NU:
Send dine billeder eller videooptagelser af alger, iltsvind eller døde fisk sammen med 3-5 linjer om dine oplevelser til havetlider@sportsfiskeren.dk.

Du kan også dele dine billeder eller videooptagelser på Danmarks Sportsfiskerforbunds Facebook-side eller på Instagram med hashtagget #havetlider.