Vellykket temadag om havørred

DSCF8216 Kopi Foto: Christian Flinker.

Spændende viden om ørreden – med fokus på havørreden – blev præsenteret på velbesøgt temadag i Vingsted. Læs mere om dagen og find alle oplæggene her.

På en velbesøgt temadag med mere end 80 deltagere blev en lang række nye undersøgelser om ørredens biologi og status i Danmark præsenteret. Det foregik i regi af Fiskeplejen med Danmarks Sportsfiskerforbund som arrangør og med forskere fra DTU Aqua som veloplagte foredragsholdere.

Emner som udsætning af ørredyngel og -smolt, skarvens betydning for de vilde bestande, dødelighed ved passage af sluser og spærringer i vandløbene, bestandenes genetik, vandringerne i saltvand, registrering af havørredfiskeriet i saltvand samt overvågning af vandløbene med vildtkameraer var nogle af de mange emner, der blev gennemgået.

- Deltagerne blev præsenteret for et sandt overflødighedshorn af viden om ørred, og alle fik mulighed for at stille spørgsmål til forskerne. Dialogen var god, og en vigtig læring af dagen er, at det er meget vigtigt, at Fiskeplejens forskning, som forvaltningen af fiskeriet tager udgangspunkt i, bliver formidlet til de danske lystfiskere, siger direktør Lars Rasmussen fra Danmarks Sportsfiskerforbund.