Nyt udvalg sætter fokus på adgang til lystfiskeri for mennesker med handicap

Handicapfiskeplads 1 Web Uanset de gode intentioner mangler der ofte finansiering til at vedligeholde de anlagte fiskeplatforme for handicappede.

Tilgroede stier og forsømte handicapfiskepladser spænder ben for, at mennesker med handicap og gangbesværede kan komme til fiskevandet. Danmarks Sportsfiskerforbund tager fat om problemet med et nyt handicapudvalg.

Mange er enige om, at lystfiskeri er lig med livskvalitet. Det bringer os tættere på naturen og giver os mulighed for at deltage i et betydningsfuldt fælleskab.
 
Det er bare ikke lige let for alle at få adgang til fiskeoplevelserne. For en handicappet eller gangbesværet lystfisker er der mange forhold, der kan forhindre en fisketur. For eksempel ujævnt terræn eller mangel på gode fiskeplatforme for handicappede. Det vil Danmarks Sportsfiskerforbund gerne lave om på, og derfor har forbundsbestyrelsen nedsat et nyt handicapudvalg.
 
– Vi arbejder for, at lystfiskeri bliver en tilgængelig hobby for flest mulige. Så det kan ikke nytte noget, at der er så få fiskemuligheder for handicappede. Første opgave i det nye udvalg vil være at få skabt et overblik over problemet. På den baggrund kan vi finde nogle løsninger i samspil med staten og kommunerne, siger formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, Torben Kaas.

Om Danmarks Sportsfiskerforbunds handicapudvalg

Udvalgets opgave er bl.a.:

  • At drøfte og indsamle viden om mulighed og udfordringer for at fiske med et handicap
  • At indsamle viden om handicapvenlige fiskesteder samt hvordan de vedligeholdes
  • At give foreninger og det et offentlige råd i forhold til oprettelse og drift af handicapvenlige fiskepladser

Deltagere i handicapudvalget er:
Lisa Breitenstein Jørgensen
Søren Grothe Petersen
Egon Dall
Morten Nielsen, medlem af forbundsbestyrelsen
Lars Rasmussen, direktør

Misligholdte handicappladser
Det nye handicapudvalg består af bestyrelsesmedlem Morten Nielsen, direktør Lars Rasmussen og tre lystfiskere, som alle kender til de udfordringer, der er forbundet med at være lystfisker med et handicap.
 
Den ene af dem er Egon Dall. Idemanden bag handicapudvalget.

– Det kan ikke passe, at det skal være så svært for handicappede at komme ud at fiske. Handicappede har også ret til de gode naturoplevelser, siger han.
 
Egon Dall blev kørestolsbruger efter en hjerneblødning og besluttede allerede fra hospitalssengen, at det ikke skulle forhindre ham i at fortsætte som lystfisker. Han har siden da gjort sig erfaringer med mange forskellige handicapvenlige fiskepladser og konstaterer, at alt for mange af anlæggene er misligholdte og dermed ubrugelige for lystfiskere med et handicap.

– Jeg har været på en rejse rundt og se de handicapvenlige fiskepladser. Der er for mange pladser, der ikke bliver vedligeholdt. Ved Simested Å blev der for eksempel lavet en handicapsti langs med åen for 25 år siden. Den er ikke blevet vedligeholdt, og nu er den fuldstændigt tilgroet, siger Egon Dall.

Første møde i det nye handicapudvalg bliver holdt den 10. marts 2022.

Handicapfiskeplads 2 Web
Handicapfiskeplads 3 Web
Handicapfiskeplads 4