Støt op om kampen for Vilde vandløb nu

DJI 0772

Et godt fiskeri efter havørred og laks, både i åen, langs kysterne og på havet, er helt afhængigt af vilde vandløb. Danmarks Sportsfiskerforbund og vores mange frivillige arbejder derfor målrettet for at så mange vandløb som muligt, har det så vildt som muligt!

De danske vandløb fungerer som fødestue, opvækstområde og spisekammer for en lang række fiskearter. De er livsnerven for særligt laks og havørreder, der er afhængige af velfungerende strømvande. Netop derfor er det gode fiskeri i vores åer, langs vores kyster og på havet helt afhængigt af vilde vandløb!

Desværre har vandløbene i århundreder lidt under en hårdhændet behandling og udnyttelse af vandet til vandmøller, dambrug og markvanding. Mange er blevet opgravet, udrettet eller rørlagt. Og ådalene er mange steder blevet drænet og pløjet. Det har medført tilbagegang i fiskebestandene og har udryddet fiskearter i flere vandløb.

Vilde vandløb nu er Danmarks Sportsfiskerforbunds bud på, hvordan vi beskytter og forbedrer forholdene i Danmarks åer og bække, så vi også fremover kan fange en smuk ørred eller laks.

Læs mere, bliv klogere og støt op her.