Nye stenrev i Køge Bugt

Køgebugt De nye rev skal forbedre biodiversiteten og give bedre rekreative muligheder for lystfiskere, UV-jægere og dykkere. Foto: Morten K. H. Hansen. Køge Bugt Stenrev.

Foreningen Køge Bugt Stenrev har fremskredne planer om etablering af flere stenrev i Køge Bugt, men mangler at få finansieringen helt på plads, inden de første sten kan smides i havet. Danmarks Sportsfiskerforbund støtter projektet, som ligger helt i tråd med forbundets eget Kysthjælper-projekt.

Et nyt spændende marint genopretningsprojekt er godt på vej i Køge Bugt, hvor foreningen Køge Bugt Stenrev har planerne klar for etableringen af tre stenrev.

Hensigten er at øge biodiversiteten og forbedre vandkvaliteten i havområdet og derigennem skabe bedre rekreative muligheder for lystfiskere, UV-jægere og dykkere. De nye stenrev vil også give muligheder for forskning og lokal formidling af livet under havets overflade.

Her skal revene placeres

På kortet kan du se, hvor de tre stenrev skal placeres.

 

 

Du kan læse mere om de tre rev her.

Strandgreven, Klintekongen og Ishøj Fyrsten
Foreningen har planlagt tre stenrev i den nordlige del af Køge Bugt, og i april 2021 har man indsendt ansøgning og projektforslag for revene Strandgreven og Klintekongen. Folketinget har nemlig afsat 10 millioner kroner til etablering af stenrev i Øresund, og foreningen håber at få andel i disse midler.

Strandgreven er tænkt som et formidlingsrev, der etableres på 3-4 meters dybde nær kysten ved Mosede Fort. Her vil man kunne udforske livet på revet ved snorkling eller dykning, men der vil samtidig blive opsat informationstavler, så alle får gode muligheder for at blive klogere på livet under vandoverfladen.

Klintekongen skal placeres på omtrent 10 meter vand cirka én sømil fra Mosede Havn. Revet vil kunne fungere som dykkerbane, da rev på denne dybde er efterspurgte blandt fritidsdykkere og dykkerklubber.

Foreningen arbejder også sammen med Ishøj Naturcenter om etableringen af endnu et formidlingsrev kaldet Fyrsten, som efter planen skal placeres udenfor Ishøj Havn og Strandparken.

Bredt samarbejde
Foreningen Køge Bugt Stenrev samarbejder bredt og har fået støtte fra blandt andet DTU, Øresundsakvariet og Den Blå Planet, samt de lokale kommuner og lystfiskerforeninger.

Projektet er også helt i tråd med Danmarks Sportsfiskerforbunds Kysthjælper-projekt, og forbundets biolog Kaare Manniche Eberts ser frem til et godt samarbejde.

– Det er absolut et spændende projekt, og det er godt med frivilligt engagement i marin naturgenopretning. Vi bakker op om projektet og deler med glæde vores viden med de dygtige personer, der står bag Køge Bugt Stenrev, udtaler Kaare Manniche Ebert.

Sådan kan du støtte projektet
Foreningen Køge Bugt Stenrev arbejder på at skaffe finansiering til de tre planlagte stenrev, og alle kan være med til at yde et bidrag gennem for eksempel et støttemedlemskab eller et egentligt medlemskab i foreningen. Du kan læse om de enkelte støttemuligheder her.