Deltag i Vandplejefolkets inspirationsdag

DSC07475

Vil du med på guidet rundtur, hvor du møder vandløbenes eksperter og ildsjæle? Så har du nu mulighed for at deltage i Vandplejefolkets inspirationsdag den 18. september – helt gratis.

Praktisk info

– Mødested: Hotel Årslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand.

– Det meste af dagen vil foregå ude ved vandløb. Der er fælles buskørsel.

– Pris: Deltagelse er gratis.

– Deltagere: 50 aktive vandplejefolk samt oplægsholdere. 

– Har du spørgsmål til programmet? Kontakt Niels Aage Skovbo, tlf. 20 99 27 21.

I et samarbejde mellem Vandstjernerne (Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere), Danmarks Sportsfiskerforbund og Lystfisker Danmark afholdes Vandplejefolkets inspirationsdag den 18. september. Her har vandplejefolk fra Jylland og Fyn mulighed for at mødes for at inspirere hinanden med ny 'hands-on' viden.

På dagen kan du opleve foredrag om vandløb, og der vil være busekskursion til vandløbsprojekter ved Giber Å og Aarhus Å.

Du bliver præsenteret for den nyeste viden og de bedste praktiske erfaringer, og du får mulighed for personlig 'konsultation' med Danmarks vandpleje-eksperter. Det meste af dagen gennemføres ved flotte projekter ved Giber Å og Aarhus Å.

Sådan deltager du
Deltagelse er gratis og uddeles nu efter først-til-mølle. Tilmeld dig med mail til Arne Kvist Rønnest, akvir@assens.dk

Vandplejefolkets inspirationsdag på Sjælland i efteråret

Denne dag henvender sig til aktive vandplejefolk i Jylland og Fyn. En tilsvarende inspirationsdag afvikles i Roskilde i efteråret 2021 for vandpleje entusiaster fra Sjælland og øer.

Målsætningen med disse dage er at 100 aktive vandplejefolk i Danmark får delt nyeste viden og praksis og dermed kan sætte ekstra fart i arbejdet med at forbedre de danske vandløb.

Program for dagen

09.00. Velkommen, kaffe og rundstykker på Hotel Aarslev Kro

Velkommen og præsentation af dagens program. Derefter er der faglige oplæg:
- Præsentation af ny guide til vandplejearbejde
- Samarbejdet mellem lystfiskerne og kommune
- Præsentation af nyeste viden om vandløbsrestaurering (fremlægges af forskere, kommunale vandløbseksperter og andre vandplejeeksperter)

11.00. Vi besøger vandløb i Jeksen dalen - betydningen af sten og dødt ved

Afhentning af deltagerne i bus. Kørsel til Aarhus Å ved Fusvad Bro i den smukke Jeksen dalen. El-befiskning af stræk ved åen, så man kan se hvor fiskene typisk gemmer sig. Værdien af store sten og hvordan udlægning af dødt ved påvirker vandløbet, bliver vist. Vi ser Jeksen Bæk, som er et vidunderligt naturligt vandløb uden påvirkninger.

13.00. 'Henriks Eng' - hvordan en død strækning bliver vakt til live

Afgang med bussen opstrøms til ”Henriks Eng”. Et kedeligt og sandet stræk af Aarhus Å, der blot ved udlæggelse af store sten, dødt ved og udplantning af vandplanter, har givet et fantastisk vandløb.

Der udleveres sandwich og øl/vand ved bussen.

14.30. Rewilding af Giber Å - træer får lov til at skabe ny variation

Afgang med bus til Giberå Å v. Vilhelmsborg. Besigtigelse af det nye Giberå Å, hvor der før var en sø og nu et flot vandløb. Udviklingen af fiskebestanden og øget naturindhold. Herunder rewilding af åen gennem skoven, hvor store træer har fået lov til, at ligge i åen. Betydningen af, at tænke i helhed. Altså ikke blot fisk, men hele naturindholdet i vandløbet; insekter, skjul, dynamik og andet dyreliv.

15.30. De rigtige vandløbsplanter - og hvordan man udplanter dem

Hvordan udplanter man vandløbsplanter - steder og arter. Hvad er den rette udplantningsteknik? Herunder lovgivning om invasive arter.

16.00. Tak for nu!

Bussen kører retur til Aarslev kro og parkeringspladsen.