Sportsfiskerne kæmper videre for dansk tunkvote

Tun Kvote Foto: Christian Flinker.

De seneste fire år har Danmarks Sportsfiskerforbund sammen med en række småbådsklubber og Scandinavian Tuna Club arbejdet for at få en tunkvote til de danske lystfiskere. Lige nu er Brexit en udfordring, som bremser processen, men sportsfiskerne kæmper videre – med en vis succes.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

TUNGRUPPEN

 

Tungruppen, som arbejder sammen om at få en tunkvote til de danske lystfiskere, består af repræsentanter for de store småbådsklubber, Scandinavian Tuna Club og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Det er nok ikke gået mange lystfiskeres næse forbi: De blåfinnede tun er vendt tilbage til de danske farvande efter over 50 års fravær. Det har naturligvis vækket drømmene om dansk big game-fiskeri til live igen.

Sammen med DTU Aqua, en række småbådsklubber og erfarne, danske big game-fiskere fik Danmarks Sportsfiskerforbund søsat et omfattende mærkningsforsøg af de blåfinnede tun, der nu har stået på i både 2017, 2018, 2019 og 2020. Projektet har til formål at give et overblik over tunbestandens tilstand – og på længere sigt bane vejen for en kvote til lystfiskerne.

Sideløbende har Danmarks Sportsfiskerforbund, som tovholder på den såkaldte Tungruppe, presset på politisk for en kvote til lystfiskerne.

- Det har været meget svært at komme igennem med vores ønsker om en tunkvote til de danske lystfiskere, selv om forskellige ministre har udtrykt deres sympati for ønsket. Den europæiske fiskeripolitik og hele kvotesystemet er både indviklet og præget af tunge bureaukratiske processer. Vi føler simpelthen ikke, at der har været reelle fremskridt i processen. Det til trods for, at DTU Aqua og de mange frivillige lystfiskere har gennemført vellykkede mærkningsforsøg fire år i træk, som giver et videnskabeligt grundlag for, at der vil kunne fiskes bæredygtigt efter tun i de danske farvande, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Sammen med repræsentanter fra tungruppen har Forbundet derfor netop haft et møde med repræsentanter fra Miljø- og Fødevareministeriet for at skubbe yderligere på for en kvote.

Brexit står i vejen
Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet er en af de helt store stopklodser den nuværende proces omkring Brexit. Her arbejder Danmark og de øvrige EU-medlemslande netop nu med at få fastlagt fordelingen af fiskekvoter blandt EU’s medlemsstater og UK.

- Vi havde gerne set, at man i hele Brexit-processen tænkte fordeling af tunkvoterne ind, men vi må acceptere, at det først kan komme på tale på den anden side af Brexit. Ifølge ministeriet er alt andet urealistisk, siger Kaare Manniche Ebert.

- Heldigvis fik vi på mødet besked om, at ministeriet har styrket deres engagement i sagen. Blandt andet har de øget deres tilstedeværelse ved ICCAT-møderne, Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet, hvor fordeling af tunkvoter er til diskussion. Ministeriet holder os desuden løbende orienteret om arbejdet med tunkvoterne, og der er allerede planlagt et opfølgende møde i foråret, siger Kaare Manniche Ebert.

Bifangstkvote eller kvotebytter kan bane vejen for dansk tunfiskeri
De europæiske kvotesystemer er som sagt en indviklet sag og et stort puslespil. Der kan derfor være flere veje til en dansk tunkvote, og både Tungruppen og ministeriet følger derfor flere forskellige spor.

- En mulighed er, at Danmark kan bytte kvoter på andre fiskearter for en tunkvote, som både erhvervet og lystfiskerne kan få glæde af. Men det er pt svært at se, hvilke fisk Danmark kan tilbyde til gengæld for tun. Ministeriet vil undersøge det nærmere, siger Kaare Manniche Ebert.

En anden mulighed kan være den såkaldte bifangstkvote på tun.

- For øjeblikket er reglerne for bifangstkvoten skruet sådan sammen, at det ikke vil være muligt at opnå en lystfiskerkvote her. Men det kan ændre sig i forbindelse med Brexit, så ministeriet og vi er derfor også meget opmærksomme på, om der skulle byde sig en mulighed her, slutter Kaare Manniche Ebert.