Ny film om succesfuld geddefabrik

Geddefabrikker 3[2] Da gedder blev flyttet fra Tubæk til geddefabrikken ved Hulebæk, kom der gang i gydningen.

Bestræbelserne for at ophjælpe bestanden af brakvandsgedder ved Sydsjælland og Møn ved at lave geddefabrikker fik endelig succes i 2020, hvor der blev fundet yngel i fabrikken ved Hulebæk. Du kan se, hvordan projektet er gennemført i en film, der netop er offentliggjort.

Vordingborg Kommune og Fishing Zealand har gennem flere år arbejdet for at ophjælpe bestanden af brakvandsgedder i farvandene omkring Sydsjælland og Møn. Det er ikke mindst sket gennem etableringen af såkaldte geddefabrikker, hvor inspirationen er hentet i det sydlige Sverige.

En geddefabrik er et engareal, der bliver oversvømmet om foråret, så gedderne kan trække op og gyde i området. Tidligere var gydeområderne naturligt forekommende, men de fleste er forsvundet i forbindelse med dræning.

Held med ny plan
Geddefabrikken ved Hulebæk, der er et tilløb til Præstø Fjord, blev etableret i marts 2019, og håbet var, at gedder fra fjorden ville søge op og gyde i området. Der blev desuden opfisket moderfisk i fjorden, hvis yngel senere skulle udsættes i geddefabrikken, så de som voksne gydemodne fisk kunne vende tilbage til området.

Efter flere forgæves forsøg måtte man imidlertid opgive yngelopdrættet, og det var først, da man i stedet valgte at opfiske gedder i den nærliggende Tubæk og flytte dem til geddefabrikken ved Hulebæk, at der kom gang i tingene.

Geddeyngel i fabrikken
I løbet af sommeren 2020 var biolog Jimmi Spur Olsen fra Vordingborg Kommune flere gange på elfiskeri i geddefabrikken, og hver gang fandt han geddeyngel.

Samtidig har biolog Henrik Ravn fra DTU Aqua arbejdet med et mærkningsprojekt, der skal skaffe ny viden om geddernes færden i brakvandet.

Niels Vestergaard fra Wide Open Outdoor Film har fulgt Jimmi og Henriks arbejde i løbet af 2020, og det er der kommet en flot og informativ film ud af. Filmen, der er den tredje i en række om geddefabrikker, kan ses her: