Danmarks Sportsfiskerforbund bakker op om Grøn Grundlov

Grøn Grundlov Danmarks Sportsfiskerforbund De fleste lande har grønne bestemmelser i deres forfatninger. Tyskland har det. Sverige har det. Norge har det. Ja faktisk er der ca. 150 lande, som har grønne forfatninger. Men, Danmark har endnu ikke en Grøn Grundlov. Foto: Andreas Findling-Rottem.

Miljø, natur og klima er et grundlovsanliggende på lige fod med eksempelvis uddannelse og ligestilling. Det mener en række danske organisationer og virksomheder, der sammen står bag koalitionen Grøn Grundlov, som Danmarks Sportsfiskerforbund er blevet en del af.

Lars Rasmussen

Lars Rasmussen

Direktør

Omkring 150 lande Verden over kan bryste sig af at have en grøn forfatning – eller grundlov, om man vil. Det gælder eksempelvis vores nabolande Tyskland, Sverige og Norge. Men her i Danmark, hvor vi ellers praler med at være et grønt foregangsland, er vores natur, miljø og klima ikke indskrevet i Grundloven. Det er både uholdbart og uforståeligt, mener en række danske organisationer og virksomheder, der står bag koalitionen Grøn Grundlov.

Samarbejdet for en Grøn Grundlov opstod i forlængelse af Folkemødet 2019, hvor en håndfuld virksomheder, organisationer, tilhørere og folketingsmedlemmer indledte diskussionen om en Grøn Grundlov over to dage. Projektet opnåede stor interesse og efter Folkemødet førte Boston Consulting Group og Grundfos idéen videre og lancerede i december 2019 koalitionen og projektet Grøn Grundlov, der har som formål at få indskrevet rettigheder for vores natur, miljø og klima ind i Grundloven.

Og Danmarks Sportsfiskerforbund har nu valgt at gå med i projektet.

- Vores natur, miljø og klima er i en historisk dårlig forfatning. Der er simpelthen ikke længere tid til at udskyde indsatser og tiltag, som kan få vores og fremtidige generationers planet på ret kurs igen. Derfor bakker vi op om en Grøn grundlov, så vores natur og miljø bliver grundlovssikret. Danmark har længe brystet sig af at have ”den grønne førertrøje” på, og vil man fortsat det, må en Grøn grundlov være et minimum, siger Lars Rasmussen, direktør i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Grøn Grundlov bygger på fem principper: Retten til ren luft, til rent drikkevand, til ren mad, til et bæredygtigt klima og til en mangfoldig natur.

Du kan læse mere om Grøn Grundlov her.