Ny pulje til lokale indsatser for natur og biodiversitet

Pulje Vandløbsrestaurering

Den Danske Naturfond har netop lanceret en ny pulje på 15 millioner kroner til lokale indsatser for natur og biodiversitet. Det er blandt andet muligt at søge om støtte til naturgenopretning eller naturpleje. Ansøgningsfristen er d. 1. februar 2021.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

I 2021 er der afsat en pulje på op til 15 millioner kroner til støtte af lokalt forankrede projekter, som kan sikre og forbedre eksisterende naturområder eller som kan skabe nye naturarealer og flere levesteder for dyr og planter.

Projekterne skal være rettet mod konkrete arealer eller levesteder og støttebeløbet skal anvendes til egentlig naturgenopretning eller naturpleje på disse arealer.

Det skriver Den Danske Naturfond i en præsentation af puljen.

Både private lodsejere, foreninger og organisationer kan søge puljen. Puljen støtter kun projekter, der bygger på samarbejde mellem flere aktører og foregår i et lokalt partnerskab eller lignende.

Puljen har til hensigt både at støtte små og store projekter, og der kan søges om støtte op til 1,5 millioner kroner. Projekter med anden medfinansiering vil blive prioriteret højest.

Du kan læse meget mere om kriterier for støtte, budgetramme, ansøgningsfrist og udvælgelse her.

Har du brug for råd eller vejledning i forbindelse med en eventuel ansøgning, kan du kontakte Kaare Manniche Ebert, biolog ved Danmarks Sportsfiskerforbund.