Behov for bedre forvaltning af de frie fiskevande

P5030021 (2) Danmarks Sportsfiskerforbund påpeger, at der ofte mangler at blive fastsat regler, når fiskeriet gives frit.

Der er ofte ikke fastsat lokale regler, der regulerer fiskeriet i de frie, kommunale fiskevande. Med afsæt i en konkret sag fra Maribo Søndersø, har Danmarks Sportsfiskerforbund sat fokus på problematikken.

Ved en lang række statslige og kommunale fiskevande er fiskeriet gennem de senere år blevet givet frit, så alle med det lovpligtige fisketegn har kunne fiske der. Det gælder ikke mindst en lang række søer over hele landet.

Reglerne omkring fisketegn og de lovmæssige mindstemål og fredningstider er naturligvis gældende, men derudover er der ofte ikke fastsat regler for fiskeriet, og det forhold ønsker Danmarks Sportsfiskerforbund at få skabt opmærksomhed på hos kommunerne.

Gedder blev flyttet fra sø
En helt aktuel sag fra Maribo Søndersø belyser problemet. Her har en borger sidst i november observeret, hvordan flere både på søen opfangede flere gedder, som efterfølgende blev flyttet til en anden sø i et transportkar på en trailer.

Formanden for det lokale bådelaug henvendte sig til fiskerne, der ikke ville fortælle, hvor gedder skulle flyttes hen, men de skulle til en anden sø, hvor der angiveligt var for mange skaller.

Behov for lokale fiskeregler ved de frie fiskevande
Maribo Søndersø er en del af Naturpark Maribosøerne, og på en del af søen er der frit fiskeri, mens en anden del af søen er privatejet.

På den frie del af søen er der ikke fastsat særlige lokale regler, der regulerer fiskeriet, og det forhold ser Danmarks Sportsfiskerforbund gerne ændret.

– Sagen fra i Maribo Søndersø viser endnu en gang, at der er behov for at kommunerne ikke bare frigiver fiskeriet og så tror, at det passer sig selv på bedste vis. Vi har talrige eksempler på, at fiskeriet i de kommunale søer ikke er bæredygtigt, fordi rub og stub hjemtages, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– I dette konkrete tilfælde, hvor lystfiskere opfisker gedder for at udsætte dem andre steder, kan det påvirke Maribo Søndersø negativt, fordi det kan være med til at forrykke balancen mellem rovfisk og fredfisk. Men det kan også være en trussel mod fiskene i den sø, hvor de opfiskede gedder skal udsættes, fordi gedderne kan have en sygdom, som så overføres til den nye sø. Og så er det i øvrigt smaskhamrende ulovligt at flytte fisk fra en sø til en anden uden at have tilladelse, siger Kaare Manniche Ebert.

Dialog med kommunen
Danmarks Sportsfiskerforbund har efterfølgende været i dialog med Lolland Kommune. Budskabet, som blev vel modtaget, var, at kommunen bør indføre regler i søen, der både forebygger mod rovfiskeri, og at fiskene i søen kan flyttes til andre fiskevande.