Brugte det meste af ferien på vandløbsarbejde

IMG 20200721 091948 Mange frivillige vandplejefolk i foreningerne deltager, når der bliver lavet bestandsundersøgelser. Foto: Christian Skotte

Christian Skotte brugte 10 dage af sin sommerferie på at hjælpe med at lave bestandsundersøgelser i vandløbene på Sydsjælland og Møn. For ham var det hele indsatsen værd, for det er tydeligt, at naturen og ikke mindst fiskene profiterer af det arbejde, der laves.

I sensommeren 2020 blev der lavet nye bestandsundersøgelser på Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster med henblik på at opdatere den gældende ”Plan for fiskepleje” i området. Det betyder, at der kommer en ny plan, der gælder fra 2021 og bygger på de data, der blev indsamlet her i år.

Det er DTU-Aqua, der står for bestandsundersøgelserne, men de henvender sig altid til lokale vandplejefolk for at få hjælp til arbejdet. Lokalt var det Christian Skotte, der koordinerede indsatsen for en gruppe af frivillige, og selv tog han sig af dele af Sydsjælland og Møn.

Christian Skotte

 

Christian Skotte bor på Møn.

 

Han er natur- og miljøteam-koordinator i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Se alle natur- og miljøteam-koordinatorer her

 

Christian havde sin søn Frederik med ved nogle af undersøgelserne.

Mange års erfaring
– Det er ikke første gang, jeg deltager i arbejdet, forklarer Christian Skotte og fortsætter:

– Jeg var med første gang i 2001, og igen da planerne blev revideret i 2010. Desuden deltager jeg hvert år, når der skal tælles gydebanker i området.

Det har givet en stor indsigt i de lokale forhold, og det er en vigtig ting i forbindelse med bestandsundersøgelserne. Her består den lokale hjælp nemlig ikke kun i det praktiske arbejde, men også i at kvalificere undersøgelsen ved at byde ind med viden om de lokale forhold.

Vigtigt med lokal viden
Det var biologen Andreas Skriver, som havde fået opgaven med bestandsundersøgelserne, og Christian var så med på de strækninger, hvor der skulle elfiskes.

– På det praktiske plan hjalp jeg med at håndtere elkablerne og med at nedskrive data på de fisk, der blev fanget, men der, hvor min lokalviden for alvor kom i spil, var når der skulle vælges strækninger til elfiskeundersøgelser, fortæller Christian og fortsætter:

– Almindeligvis elfiskes på de samme strækninger ved hver undersøgelse, men nogle gange kan jeg pege på strækninger, hvor det i dag giver meget mere mening at fiske.

Rødler1 Der var mange fisk i Rødlerbækken, da der blev fisket på en ny strækning.

Fuld bonus i Rødlerbækken
Et godt eksempel på dette var undersøgelsen i Rødlerbækken, der er et tilløb til Præstø Fjord. Her lå den sædvanlige undersøgelsesstrækning tæt ved landevejen langs fjorden på en del af åen, hvor der er masser af sandvandring og ringe sandsynlighed for fisk.

– Den strækning er nok oprindeligt valgt af rent praktiske grunde, men jeg fik tvunget Andreas med længere opstrøms, hvor bækken har to forgreninger. Her er den vanskeligt tilgængelig, men da vi har fundet gydegravninger deroppe, var der grund til at forvente, at der var ørreder, forklarer Christian.

Den ene forgrening viste sig at være uden fisk. Ved den anden forgrening op mod Sjolte var en del af bækken rørlagt, men det havde åbenbart ikke forhindret opgangen, for her var der masser af ørreder og faktisk fisk fra tre årgange.

 

Ud af røret
Det lille vandløb var aldrig blevet elbefisket før, og det er ikke med i vandplanen, men det vil Christian nu arbejde for at få ændret på, så det kan blive fritlagt på den rørlagte strækning.

Og netop det at få vandløb ud af rørene er noget af det, Christian brænder mest for. Det åbner nemlig nye strækninger med gyde- og opvækstvand for ørrederne.

Rødler2 Der var masser af fisk i Rødlerbækken og tilmed fisk fra tre årgange.

Idékatalog

 

Efter sommerens undersøgelser samlede Christian Skotte op på resultaterne, og sammen med den viden, der er indsamlet gennem gydebanke-tællingerne, har han efterfølgende lavet et idékatalog med forslag til indsatser i de enkelte vandløb. Nu håber han, at kommunerne og Grusbanden vil tage forslagene op.

 

Du kan læse hele Christians rapport her.

Positiv udvikling
Som deltager i det lokale vandplejearbejde gennem de seneste 20 år har Christian fuldt udviklingen nøje.

– Vi har en del rigtig fine vandløb i området, hvor forholdene heldigvis er status quo, og desuden har det været fint at se den positive virkning, der har været, hvor Grusbanden har lavet projekter, fortæller Christian.

– Vi har dog også problemer at kæmpe med, for sommervandføringen er tit meget ringe i mange af de små vandløb, og desuden kan spildevand give problemer, men alt i alt kan jeg se, at indsatsen virker, så jeg bruger nok gerne 10 feriedage igen, når planen skal revideres om 10 år, slutter han.