Nu kan din forening søge tilskud fra Covid-19-hjælpepulje

DSCF7469

Efter pres fra Friluftsrådet, Danmarks Sportsfiskerforbund og en række andre organisationer bevilgede miljøminister Lea Wermelin med bred opbakning fra Folketinget tilbage i maj måned 2,5 mio. kr. til en Covid-19-hjælpepulje for økonomisk trængte friluftsforeninger. I dag, d. 23. juni 2020, åbnes der for ansøgninger. Sidste frist er d. 10. juli 2020.

Lars Rasmussen

Lars Rasmussen

Direktør

Mange lokale friluftsforeninger, herunder sportsfiskerforeninger, har været hårdt ramt af Covid-19, der blandt andet har ført til aflyste arrangementer og mistede medlemmer. Derfor besluttede miljøminister Lea Wermelin med et enigt Folketing i ryggen d. 8. maj 2020 at bevilge 2,5 mio. kroner til en hjælpepulje til lokale friluftsforeninger, som er ramt af Covid-19.

Hjælpepuljen administreres af Friluftsrådet, og der kan søges om støtte fra i dag d. 23. juni 2020 til og med d. 10. juli 2020.

- Vi er utrolig glade for, at de lyst- og sportsfiskerforeninger, der har oplevet tab som følge af Covid-19, nu får mulighed for at søge kompensation via den nye hjælpepulje. Det er en vigtig økonomisk håndsrækning, som kan sikre, at vores medlemsforeninger kommer helskindet ud på den anden side af krisen, siger Lars Rasmussen, direktør i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Find al information om puljen samt ansøgningsblanket her.

Hvem kan søge puljen?
Friluftsrådet oplyser, at puljen er rettet mod lokale friluftsforeninger, der er ramt økonomisk af Covid-19, og som har hjemsted i Danmark. Foreninger i Grønland og Færøerne kan ikke søge puljen. Det er desuden ikke et krav, at ansøgende foreninger skal være medlem af Friluftsrådet.

Puljen kan søges af alle typer lokale friluftsforeninger, der ikke kan komme i betragtning i andre Covid-19 støtteordninger til foreninger, herunder puljerne under DIF/DGI, Dansk Firmaidrætsforbund og DUF. Det gælder netop lokale lyst- og sportsfiskerforeninger.

Hvad kan der søges til?
Ifølge Friluftsrådet kan der søges om tilskud til at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som foreningen oplever som følge af nedlukning for aktivitet og aflysning af arrangementer i forbindelse med Covid-19 i perioden 11. marts til 31. december 2020. I beregningen af de økonomiske konsekvenser indgår tabte nettoindtægter, allerede afholdte udgifter samt eventuelle besparelser. Der kan eksempelvis være tale om:

• Allerede afholdte udgifter til mindre arrangementer (maks. 350 deltagere), der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med Covid-19. F.eks. lokaleleje og forplejning.

• Tabte indtægter fra sponsorer, annoncer, støtteindbetalinger, udlejning af lokaler og udstyr mv. som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med Covid-19.

• Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder eller andre arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med Covid-19.

• Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med Covid-19.

• Tabte indtægter fra medlemskontingenter som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med Covid-19.

• Reducerede udgifter til kontorhold, el, vand, rengøring, transport mv.

• Der kan kun søges om dækning af tabte nettoindtægter, hvilket betyder, at ansøgere skal modregne eventuelle besparelser eller reducerede udgifter, som foreningen måtte have haft i perioden for nedlukning for aktivitet i forbindelse med Covid-19.

• Ansøgere skal i beregningen af tabte nettoindtægter tage udgangspunkt i faktiske tilsvarende regnskabstal i foregående regnskabsår.

Øvrig information og ansøgningsblanket
På Friluftsrådets hjemmeside kan du finde ansøgningsblanket samt yderligere information om hjælpepuljen, herunder:

• Hvad kan der ikke søges tilskud til?

• Hvor stort et beløb kan tilskuddet udgøre?

• Tildelings- og prioriteringskriterier.

• Ansøgningsprocedure og -frist.

• Behandling og besvarelse af ansøgninger.

• Udbetaling af tilskud.

• Tilskudsvilkår.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med ansøgning om tilskud kan du rette henvendelse til:

Rikke Damm, konsulent i Friluftsrådet, på tlf. 24 52 60 89 eller mail: rda@friluftsraadet.dk

Lars Rasmussen, direktør i Danmarks Sportsfiskerforbund, på tlf. 76 22 70 79 eller mail: lr@sportsfiskerforbundet.dk.