Europæiske lystfiskere jubler: EU piller ikke ved Vandrammedirektivet

Vandrammedirektiv 2 Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Endelig bekræfter EU, at der ikke skal slækkes på kravene i Vandrammedirektivet, der sætter rammerne for beskyttelsen af vandløb, kyster og søer i EU-landene.

Efter et næsten 1000 dage langt ”helbredstjek” af Vandrammedirektivet har EU-Kommissionen langt om længe erklæret offentligt, at EU ikke vil ændre indholdet af Vandrammedirektivet – en rammelov, der forpligter EU-landene til at sikre beskyttelsen af vandløb, søer, vådområder, kystområder og grundvand. I en udtalelse til nyhedsmediet POLITICO siger EU-Kommissær for Miljø, Hav og Fiskeri, Virginijus Sinkevičius, at der er behov for at støtte op om en bedre implementering af Vandrammedirektivet i EU-landene UDEN at ændre direktivet.

Udmeldingen glæder de mange europæiske lystfiskere og andre naturelskere, der havde frygtet, at evalueringen af direktivet ville føre til en mindre ambitiøs lov med alvorlige konsekvenser for vandmiljøet i hele Europa. Mere end 375.000 europæere har under evalueringen skrevet under på, at Vandrammedirektivet er et godt værktøj til beskyttelsen af vandmiljøet, og at kravene i direktivet ikke skulle svækkes. Blandt underskriverne var der også danskere, som nu kan ånde lettet op.

Et fuldendt værktøj
Danmarks Sportsfiskerforbund mener ligeledes, at Vandrammedirektivet er et godt og fuldendt værktøj til arbejdet for et bedre vandmiljø i Europa.

– Direktivets mål er passende og bør ikke gøres mindre ambitiøse. Vi mener, at arbejdet med at opnå god økologisk tilstand skal speedes op, og at kommunerne i langt højere grad bør tænke målene ind i deres forvaltning af vandløb, søer og de kystnære farvande, siger Danmarks Sportsfiskerforbunds natur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen.