Borgere til EU: Vandrammedirektivet skal blåstemples nu – vandmiljøet kan ikke vente mere

Vandrammedirektiv Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Efter et langstrakt helbredscheck af Vandrammedirektivet tøver EU med at godkende den rammelov, der sikrer, at EU-landene arbejder for god økologisk tilstand i vandløb, søer og havområder. Nu sender EU-borgere personlige opfordringer til EU-Kommissionen om at anerkende direktivet, og du kan gøre det samme.

Miljøet i Europas floder, søer og kystområder er dybt afhængigt af, at EU-landene har den fælles rammelov, Vandrammedirektivet, der sikrer mål om god økologisk tilstand i udvalgte vandområder. Loven har beskyttet vandmiljøet siden 2000, og i oktober 2017 indledte EU-Kommissionen det såkaldte ”helbredstjek” af Vandrammedirektivet. Dette inkluderede en offentlig høring, hvor mere end 375.000 europæiske borgere fortalte EU, at loven ikke bør ændres.

Konklusionen på gennemgangen af Vandrammedirektivet blev også, at loven er i fin form og ikke bør ændres. Når EU-landene ikke er lykkedes med at nå målene om god økologisk tilstand, skyldes det først og fremmest, at de enkelte lande har været dårlige til at implementere loven, lyder konklusionen.

Det mener Danmarks Sportsfiskerforbund om Vandrammedirektivet:

Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at Vandrammedirektivet er et godt og fuldendt værktøj til arbejdet for et bedre vandmiljø i Europa.

– Direktivets mål er passende og bør ikke gøres mindre ambitiøse. Vi mener, at arbejdet med at opnå god økologisk tilstand skal speedes op, og at kommunerne i langt højere grad bør tænke målene ind i deres forvaltning af vandløb, søer og de kystnære farvande, siger Danmarks Sportsfiskerforbunds natur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen.

– Vandrammedirektivet og de deraf følgende danske vandområdeplaner har gjort rigtig meget godt for det danske vandmiljø. Blandt andet er der fjernet mange vandløbsspærringer, men der er et stykke vej endnu. Vi mangler løsninger ved de vanskelige og dyre spærringer som Tangeværket, Lille Mølle (Ørbæk Å), Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å) og Holstebro Vandkraftsø (Storå). Danmarks Sportsfiskerforbund kræver, at dette skal ske senest inden udgangen af 2027, hvor sidste vandplanperiode slutter.

Send din personlige hilsen
Men hvorfor har EU Kommissionen så stadig ikke meldt ud, at man ikke vil ændre Vandrammedirektivet? Mens 60% af EU’s floder, søer og vådområder er i dårlig økologisk tilstand, har EU Kommissionen snart brugt 1000 dage på at evaluere Vandrammedirektivet og tøver med at blåstemple direktivet.

Det kan vandmiljøet ikke vente på, mener Living Rivers Europe, der er en sammenslutning af miljø- og lystfiskerorganisationer, heriblandt WWF og den europæiske sammenslutning af sportsfiskerorganisationer, EAA. Under kampagnenavnet ”ProtectWater opfordrer Living Rivers Europe til aktion fra alle de europæere, der tidligere har skrevet under på, at Vandrammedirektivet skulle bevares. Borgerne opfordres til at sende en personlig hilsen til de ansvarlige i Kommissionen, EU-Kommissær for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevičius, og Frans Timmermans, vicepræsident for EU’s klimaplan, Green Deal.

Du kan bakke op ved at sende din egen personlige hilsen via denne onlineformular, hvor du fortæller, hvorfor du mener, at Vandrammedirektivet skal bevares og endeligt godkendes hurtigst muligt!. Jo mere personlig og konkret din hilsen er, jo bedre, så du må gerne inddrage din egen lokale å eller sø i dit budskab. Det er tilladt at skrive på dansk. Alle hilsner vil blive oversat. Sidste chance for at sende en hilsen er først i juli måned.

Danmarks Sportsfiskerforbund har samlet 4 fordele ved det eksisterende Vandrammedirektiv (VRD), som du kan lade dig inspirere af:

• VRD forpligter stat og kommuner til at arbejde for fastlagte miljømål. Sådan var det ikke i Danmark, før VRD blev vedtaget.

• One out all out-princippet er ekstremt vigtigt, idet det sikrer, at der arbejdes ud fra en holistisk tilgang (princippet betyder, at målopfyldelse kun gives, hvis der er målopfyldelse for alle parametre – fx fisk, planter og insekter).

• VRD kan være med til at sikre en mere miljørigtig vedligeholdelse i vandløbene, der levner plads til et varieret planteliv.

• De små vandløb – mindre end 2 meters bredde – udgør langt størstedelen i Danmark, og de er vuggestuer for ørred og indeholder ofte stor biodiversitet. Det er derfor meget vigtigt, at disse vandløb kan opnå VRD’s beskyttelse.