Smoltudsætninger kører efter planen på Sjælland

Nivå Ved Nive Å i Nordsjælland blev der udsat 25.500 smolt, da Rune Hylby fra Den Sjællandske Grusbande kom forbi den 30. marts.

Netop i disse uger er der travlhed ved åmundingerne rundt omkring i landet. Det er nemlig tid til de årlige mundingsudsætninger af ørredsmolt, der typisk finder sted fra sidst i marts til sidst i april. Her får du nogle indtryk fra udsætningerne på Sjælland, der sker i skyggen af COVID-19 og derfor ikke bliver det sædvanlige tilløbsstykke.

De naturlige smolt trækker ud af vandløbene i april måned, og det er derfor også på denne tid, at de årlige mundingsudsætninger af smolt finder sted. På Sjælland og Øerne drejer det sig om samlede udsætninger af lige i underkanten af 400.000 ørredsmolt, som transporteres i tankvogne ud til udsætningsstederne, der typisk ligger ved den sidste bro, inden vandløbet når havet eller fjorden.

Udsætningerne er alt overvejende finansieret af fisketegnsmidlerne, og hvis enkelte udsætninger ikke kan udføres for eksempel på grund af manglende fisk, bliver pengene i stedet brugt til vandløbsrestaurering i vandløbet.

Ingen tilskuere i år
Den 30. og 31. marts tog Rune Hylby og Den Sjællandske Grusbande hul på årets udsætninger. Her blev der nemlig udsat 70.000 ørredsmolt ved Nordkysten og ved Ejby Å og Elverdamsåen, der begge løber til Isefjorden. Dagen efter kom turen til Odsherred Kommune, hvor der blev udsat 50.000 smolt.

Det plejer at være en event, der samler mange tilskuere, men det var helt anderledes i år, og det var i store træk kun Linda Bollerup Høeg fra Fyns Laksefisk, chaufføren, Benny Østergård fra Fiskeringen og bandeleder Rune Hylby fra Grusbanden, der tog vare på udsætningerne.

– Det var en lidt flad fornemmelse, når der nu tidligere har været helt oppe på over 100 personer til udsætning af de små ørreder, der nu skal ud og leve ”det frie liv”, fortæller Rune Hylby og fortsætter:

– Det er afgjort fornuftigt at støtte op om at mindske muligheden for spredning af Corona-virussen mest muligt, så vi må skrue op for blusset næste år, når vi forhåbentlig har normale tilstande igen.

Smoltvinduet

Et eller to år efter at ørredynglen har forladt gydegruset, smoltificerer ørrederne. De ændrer udseende og bliver blanke, og de gør sig klar til et liv i havet. I flok drager de nedstrøms for at fortsætte livet ude i havet, hvor fødemængden er væsentligt større.

 

Smoltudtrækket sker i løbet af nogle uger i april, og man kalder perioden, hvor smolten er klar til saltvandet, for smoltvinduet.

 

Når ørrederne ikke ud i saltvand i den periode, smoltvinduet er åbent, vil de afsmoltificere og fortsætte livet i vandløbet. Næste år vil nogle så smoltificere igen, mens andre vil leve permanent videre i vandløbet som bækørreder.

 

Læs mere om smoltifikation og smoltvinduet her.

Læg gerne vejen forbi åmundingerne
Udsætningen var i øvrigt timet, så den fandt sted sidst på dagen, sådan at ørrederne fik de bedste muligheder for at akklimatisere sig i skumringen og i løbet af natten. De små ørreder er nemlig udsat for skarvers og mågers prædation, og Rune Hylby opfordrer derfor til, at man gerne lægger vejen forbi åmundingerne her i april.

– Hvis du skal ud for at trække lidt frisk luft, gå en tur med hunden, din bedre halvdel, eller blot trænger til at få lidt sol på kinden, så må du hellere end gerne kigge forbi mundingerne af de ørredvandløb, hvor der i disse uger sættes fisk ud. Det vil give ørrederne ro til at opnå naturlig adfærd og søge i skjul, når der er fare på færde. I sidste ende betyder det en større overlevelse og dermed også et bedre fiskeri på kysten for os alle, lyder det afslutningsvist fra bandeleder Rune Hylby fra Den Sjællandske Grusbande.

Støt arbejdet på Vestsjælland
På Vestsjælland varetages smoltudsætningerne af udsætningsforeningen UFV95. Folkene herfra deltog ved udsætningen af 31.000 ørredsmolt ved mundingen af Tude Å den 3. april.

Denne udsætning var finansieret af fisketegnsmidlerne, men UFV95 havde desuden fået tilladelse til at sætte 3.000 smolt ud ved Skælskør for egen regning. Det kostede foreningen 13.110 kr., som er hentet hjem gennem afholdelse af den årlige UFV-Cup og gennem indsamlinger.

På grund af COVID-19 er UFV-cuppen blevet aflyst i år, så foreningen må derfor se bort fra indtægten herfra, og foreningen opfordrer derfor alle til at hjælpe udsætningsarbejdet ved at overføre et bidrag til Mobile Pay 31486761 eller til foreningens konto med reg.nr. 1551, kontonr. 3511053919.

Vestsj1 Det er smolt som denne, der udsættes i disse uger.
Graese (1) Ved Græse Å var det nødvendigt at udsætte med håndkraft.
Vestsj2 (1) Ved Tude Å kunne det klares gennem et rør.

En anderledes langfredag
I Nordsjælland stod Havelse Å Vandplejegruppe for udsætningerne i de vandløb, der løber til østsiden af Roskilde Fjord, og det blev en noget anderledes langfredag for Christian Lund og Kaj Larsen, der deltog i arbejdet.

– Ingen påskefrokost med påskeøl og påskesnaps og ingen børn og børnebørn på besøg, så er det da godt, at man kan få lov til sætte små, søde smolt ud i vores åer. 900 i Mademose Å, 3.700 i Hove Å, 8.000 i Værebro Å, 13.100 i Havelse Å og 4.200 i Arresø Kanal fik vi sat ud. Det blev en dejlig langfredag i selskab med René fra Hvilested Dambrug og Christian Lund fra Slangerup, fortæller Kaj Larsen.