150 havørredsmolt mærket med elektroniske mærker i Gudenåen

Havørred Tilbage Til Gudenaa 1 En medarbejder fra DTU Aqua udsætter en portion mærkede havørredsmolt i Skibelund Bæk. Foto: DTU Aqua.

Som led i projektet ”Havørreden tilbage til Gudenåen” har forskere fra DTU Aqua i sidste uge mærket 150 vilde havørredsmolt med akustiske mærker i flere tilløb til Gudenåen. Dermed kan forskerne følge de små havørreders vandring og forhåbentlig blive klogere på, om nogle af dem går til på deres færd mod havet.

Et lille hold medarbejdere fra DTU Aqua kæmpede i sidste uge en kamp mod tiden. De skulle nå at mærke 150 vilde havørredsmolt i tilløbene til Gudenåen, inden at smoltene begynder deres rejse mod Randers Fjord. Og det lykkedes.

– Vi kom heldigvis i mål og fik opfisket og mærket i alt 150 havørredsmolt fra Lilleåen og Skibelund Bæk. Arbejdet blev udført af to dygtige medarbejdere, der arbejdede under nogle lidt andre vilkår end normalt, da de naturligvis fulgte myndighedernes retningslinjer i forbindelse med COVID-19-epidemien, fortæller Kim Aarestrup, professor ved DTU Aqua og projektleder på mærkningsforsøget.

Mærkningen af de 150 havørredsmolt er en del af projektet ”Havørreden tilbage til Gudenåen”, der har til formål at afdække, hvorfor havørredbestanden er gået dramatisk tilbage i flere tilløb til Gudenåen og enkelte steder er helt kollapset.

– Vi har mærket ørrederne med akustiske radiosendere, så vi kan følge dem via lytteposter ned gennem åen. På den måde kan vi forhåbentlig indkredse på hvilke strækninger af åen, ørrederne eventuelt løber ind i problemer, fortæller Kim Aarestrup.

Projektorganisation i ”Havørreden tilbage til Gudenåen”

 

De fire lystfiskerforeninger – Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening, Langå Sportsfiskerforening, Randers Sportsfiskerklub og Hadsten Lystfiskeriforening – er projektejere.

 

Favrskov Kommune, Viborg Kommune og Randers Kommune er partnere i projektet. De tre kommuner finansierer projektledelsen i perioden 2020-2022.

 

Projektledelsen er varetaget af Danmarks Sportsfiskerforbund.

 

DTU Aqua, afdelingen i Silkeborg, er faglig rådgiver samt ansvarlig for den praktiske del af undersøgelsen og den efterfølgende afrapportering.

 

En repræsentant fra hver af de nævnte interessenter sidder i styregruppen, hvor Danmarks Sportsfiskerforbund har formandskabet.

Gudenå-kommuner håber på ny viden
I Favrskov Kommune, Viborg Kommune og Randers Kommune, der er partnere i projektet og står for finansieringen af projektledelsen, håber man nu på, at den indledende undersøgelse kan give mere viden om de udfordringer, havørredbestanden står overfor.

– Jeg ser frem til, at vi med den kommende undersøgelse bliver klogere på, hvor ørrederne i Gudenåen bliver af. Favrskov Kommune har lavet mange vandløbsrestaureringer de seneste år, og dette store arbejde skulle gerne komme fiskene, naturen og borgerne til gode. Derfor er vi meget optagede af at finde årsagerne til ørredens tilbagegang, siger Anders G. Christensen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune.

Han bakkes op af sin kollega Frank Nørgaard i Randers Kommune.

– Randers Kommune har med bekymring registeret tilbagegange i antallet af havørred i Gudenåen. Vi har også registeret, at der er fremgang i antallet af havørred i tilløbene til Randers Fjord. Jeg håber derfor, at undersøgelsen vil være med til at afdække, hvad det er, der sker med havørredbestanden i Gudenåen. Lystfiskerturismen betyder meget for Randers Kommune. Forsvinder lystfiskeriet i Gudenåen, så forsvinder grundlaget for en stor oplevelse og for et rekreativt lystfiskeri efter den eftertragtede havørred, udtaler Frank Nørgaard (DF), udvalgsformand for Miljø og Teknik i Randers Kommune.

Forundersøgelse forventes færdig inden udgangen af 2020
Ifølge Kim Aarestrup fra DTU Aqua forventer man at kunne afslutte undersøgelsen inden udgangen af 2020.

– Nu skal de mærkede havørreder smoltificere, og så vil de begynde vandringen mod Randers Fjord. Mærkerne har individuelle lyttekoder, som gør, at vi kan identificere, hvor og hvornår i åen fiskene befinder sig. Når smoltsæsonen er ovre i begyndelsen af juni, vil nogle af havørredsmoltene sandsynligvis ikke være kommet ud i havet, og er dermed gået tabt et sted i åen, fortæller Kim Aarestrup.

Finansiering af smoltundersøgelsen

 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening: 140.000 kr.

 

Gudenåens Ørredfond: 100.000 kr.

 

Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet: 20.000 kr.

 

Fiskeplejemidler fra det statslige fisketegn: 340.000 kr.

– Derfor kan vi forvente at have alle resultater indsamlet i løbet af juni, hvorefter de samlede data skal bearbejdes. Vi vil blandt andet sammenligne resultaterne med lignende undersø-gelser fra 2003-2005, for at se om der er et stigende problem på visse strækninger i forhold til tidligere, forklarer han.

Flere undersøgelser påkrævet
I Danmarks Sportsfiskerforbund, der er tovholdere på projektet, afventer man nu resultaterne, så man kan danne sig et billede af, hvilke yderligere undersøgelser der er påkrævet.

– Den nuværende undersøgelse vil forhåbentligt kunne give en indikation på, hvad der er årsag til havørredens tilbagegang. Men der vil stadig være behov for nye undersøgelser. Vi arbejder derfor sideløbende på at få skaffet finansiering til de nødvendige, fremtidige undersøgelser, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.