Laksen gyder igen i Nørreå

Laksesmolt Ved undersøgelsen blev der fundet både ½-års og 1½-års-laks fra en vild bestand, og det viser, at laks har gydt i Nørreå i hvert fald i de sidste to år.

En ny undersøgelse lavet af DTU Aqua viser, at laksen igen gyder i Nørreå i Ribe Å-systemet. Det er sket efter, at der skabt fri passage længere nedestrøms i vandsystemet.

Der er godt nyt til lystfiskerne og de vandglade naturfolk i Sønderjylland. Laksen er nemlig tilbage i Nørreå, skriver DTU Aqua på fiskepleje.dk.

Ved en undersøgelse i oktober fandt man vild lakseyngel i det sønderjyske vandløb, og det er første gang, siden Naturstyrelsen i 2014 etablerede en faunapassage ved opstemningen i Gram Slotssø, som indtil da, har sat en stopper for, at fisk kunne vandre op i cirka 100 km vandløb opstrøms byen Gram.

Lys fremtid for laksen
Opstrøms Gram Slotssø, er der en cirka 10 km lang strækning af Nørreå(strækning fra Mølby og ned til Øster Lindet), som har frisk strøm samt grus- og stenbund, hvilket er særdeles gode forhold for laks.

Derfor forventer DTU Aqua også, at den del af åen i fremtiden vil give et væsentligt bidrag til laksebestanden i vandsystemet.

Undersøgelsen af laksebestanden i Nørreå er en del af et EU-finansieret overvågningsprogram af de oprindelige danske laksestammer og omfatter undersøgelser på lokaliteter spredt ud over hele Ribe Å-systemet.

Læs mere om hele undersøgelsen af lakens tilbagevenden i Nørreå her.