Usserødå Der er brug for mange hænder til det frivillige arbejde ude ved åerne. Her er det Usserød Å i Nordsjælland, der får en ny gydebanke.

Rundt i hele landet er der foreninger og sammenslutninger, der arbejder for at forbedre forholdene for fiskene i vores vandløb. Det hele bygger på frivilligt arbejde, og der er tit brug for flere hænder. Her er nogle bud på steder, hvor du kan gå hen, hvis du også vil give en hånd med.

Når du betaler for dit statslige fisketegn, giver du et økonomisk bidrag, der blandt andet bruges til at forbedre fiskeriet gennem vandløbsforbedringer og fiskeudsætninger. Men rigtig mange gør langt mere end det. De deltager nemlig i det frivillige arbejde, der udføres i mange foreninger og sammenslutninger.

Det frivillige arbejde handler ofte om den praktiske indsats med at lave forbedringer i vandløbene gennem udlægning af gydegrus og skjulesten eller med at spule gydebanker rene for sand, så de er klar til vinterens gydning. Det handler også om opfiskning af moderfisk og pasning af klækkeri og på et senere tidspunkt udsætning af de fisk, der er kommet ud af anstrengelserne.

Alle disse indsatser er med til at forbedre fiskeriet for alle, og der er tit brug for flere hænder til at udføre arbejdet. Har du mod på også at gøre en indsats, kan du her se nogle af de steder, hvor du kan gøre en forskel.

Sjælland og Øerne

Den sjællandske grusbande
Den sjællandske grusbande er en del af Fishing Zealand-projektet. Sammen med foreninger på Sjælland og Øerne laver grusbanden konkrete projekter i vandløbene, og alle kan tilmelde sig og deltage i de enkelte projekter uden at forpligte sig yderligere.

Grusbanden ledes af bandeleder Rune Hylby, der løbende annoncerer de kommende projekter på Fishing Zealands hjemmeside og ikke mindst på Grusbandens Facebook-side.

Pionerer i vandpleje
Pionerer i vandpleje (PIV) er en afdeling af foreningen Spinfluen, der er hjemmehørende i Faxe Kommune.
PIV laver vandplejeprojekter ved vandløbene, der løber til Faxe Bugt og til Præstø Fjord.
Du finder kontaktoplysninger og orientering om kommende projekter på PIV’s hjemmeside.

Havelse Å Vandplejegruppe
Havelse Å Vandplejegruppe er en underafdeling af Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening. Gruppen arbejder primært med vandplejeprojekter, opfiskning af moderfisk og fiskeudsætninger i de vandløb, der løber til østsiden af Roskilde Fjord.
Du kan følge gruppens aktiviteter på dens Facebook-side, hvor du også  finder kontaktoplysninger.

Tuse Å’s Ørredsammenslutning
Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS) arbejder primært med vandløbsprojekter, opfiskning af moderfisk samt udsætninger ved Tuse Å og andre vandløb ved den sydlige del af Isefjorden.
Se sammenslutningens aktiviteter og kontaktoplysninger på dens Facebook-side.

PB040179 Mange steder opfisker man moderfisk i de kommende måneder.
71391625 1209768409206818 2829083503197421568 O Her luftes gydebanker, så sandet kommer væk.
DSC 0110 Efter gydningen tælles der gydebanker.

Fyn

Vandpleje Fyn
Vandpleje Fyn er en sammenslutning af 26 fynske sportsfiskerforeninger under Danmarks Sportsfiskerforbund. Sammenslutningen arbejder for at øge fiskebestanden og den biologiske diversitet i og omkring vandløbene på Fyn. Grusbanden, der står for mange af de konkrete projekter, er en del af indsatsen.

Vandpleje Fyn laver løbende nye projekter og står i efteråret for opfiskning af moderfisk. Sammenslutningens aktiviteter og kontaktoplysninger kan ses på hjemmesiden og på Vandpleje Fyns Facebook-side.

2018 04 14 15.16.28 Kopi Gennemstrømningen sikres i et sjællandsk vandløb.
2018 04 14 15.36.03 Kopi Udlægning af sten er en del af vandplejearbejdet.
70789286 1206510282865964 5550855062365929472 O Mange foreninger sætter fisk ud i vandløbene.

Jylland

Limfjordssammenslutningen
Limfjordssammenslutningen består af 19 foreninger og to efterskoler. De fleste medlemsforeninger har fiskevand ved vandløb, der løber til Limfjorden. Sammenslutningen arbejder for at forbedre det rekreative fiskeri i Limfjorden og i vandløbene ved fjorden.
Det sker blandt andet gennem konkrete projekter, hvor frivillige kan deltage.
Se aktiviteter og kontaktoplysninger på sammenslutningens hjemmeside.

Stenbiderne – Vandløbsrestaurering i Storå-systemet
Stenbiderne er en vandplejegruppe, der laver projekter i Storå-systemet i tæt samarbejde med Sammenslutningen ved Storå.
Se aktiviteter og kontaktoplysninger på Stenbidernes Facebook-side.

Skjern Å Sammenslutningen
Sammenslutningen repræsenterer foreninger med fiskevand i Skjern Å-systemet og laver vandplejearbejde i hele å-systemet.
Se aktiviteter og kontaktoplysninger på sammenslutningens hjemmeside.

Vandplejen A.N.A.
Vandplejen A.N.A. tager sig af vandplejearbejdet på Als i Sønderjylland. Det er de lokale foreninger, der har slået sig sammen og gennem en årrække har arbejdet med de lokale vandløb.
Se aktiviteter og kontaktoplysninger på Vandplejen A.N.A’.s hjemmeside og Facebook-side.

Vandstjernerne
Vandstjernerne er hjemmehørende i Århus Kommune og igangsætter og udfører små og store vandløbsprojekter i samarbejde med kommune og lodsejere. Gruppen opfisker også moderfisk.
Se aktiviteter og kontaktoplysninger på Vandstjernernes Facebook-side.

Odder Sportsfiskerforening
Foreningen arbejder aktivt med vandplejeprojekter i sit lokalområde i Østjylland. Det spænder fra store projekter med fjernelse af spærringer til mindre, impulsive projekter af kort varighed.
Se aktiviteter og kontaktoplysninger på foreningens hjemmeside og Facebook-side.

54353394 2218895601710875 2202190720918355968 O Den Sjællandske Grusbande laver gydebanke ved Esrum Å.
74304579 1227626170754375 5996995215439691776 O Der er brug for hænder, når sten og grus skal fordeles i åen.
DSC 0330 De unge kan sagtens være med, når der skal laves nye gydebanker.

Mange andre muligheder
Oversigten her er langt fra udtømmende og er blot et udpluk af de mange muligheder, du finder rundt i hele landet.

Du kan se en oversigt over foreninger i Danmarks Sportsfiskerforbund her. Måske finder du en forening i netop dit lokalområde med vandplejearbejde på programmet.