Pionerindsats ved Faxe Bugt bærer frugt i vandløbene

Vivede Mølleå 10.jpg Søren Jensen kigger efter gydeaktivitet ved Vivede Mølle Å. På stedet lå engang en vandmølle, men i dag er kun fundamentet tilbage.

Medlemmerne i gruppen ”Pionerer i vandpleje” gør en kæmpe indsats for at forbedre vandløbene og dermed også havørredfiskeriet i Faxe Bugt. Med formanden Søren Jensen som vejviser fik Sportsfiskeren.dk's udsendte set nogle af gruppens mange projekter.

Kaffen og morgenbrødet står klar, da vi sætter os om bordet i Søren Jensens lille hytte, som står ude i hans have i villakvarteret i Rønnede. I hytten er det ikke til at tage fejl af Sørens store interesse for jagt og fiskeri, for en masse opsatser pryder væggen, og fiskegrej og fluebindingsudstyr står fremme på bordene.

Mens vi drikker kaffen, fortæller han om nogle af de mange projekter, han har været med til at lave i sin egenskab af formand for Pionerer i vandpleje (PIV), som er tilknyttet foreningen Spinfluen i Faxe Kommune. Senere på dagen skal vi ud at se på nogle af projekterne.

Havørredfiskeri i verdensklasse
Søren Jensen fortæller, at der er lige nu er 32 medlemmer i Spinfluen, mens omkring 50 er tilknyttet PIV.

– Vi har fået et nyt klubhus i Faxe Ladeplads, og der var der god opbakning fra medlemmerne, da det skulle indrettes, så nu danner det en fin ramme om vores foreningsliv, fortæller Søren Jensen.

Siden 2012 har PIV arbejdet med de lokale vandløb, og den store indsats har givet resultater, for de sidste bestandsundersøgelser viser, at ørredbestanden nærmest er eksploderet.

– Takket være et fantastisk samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund og PIV er det lykkedes at knække nogle miljømæssige problemstillinger i Faxe Kommune til stor gavn for vandkvaliteten og fiskebestandene i de lokale vandløb, så min målsætning er, at Faxe Bugt får et havørredfiskeri i verdensklasse, siger Søren Jensen og fortsætter:

– Hvis bare 50% af de lystfiskere, der fisker i Faxe Bugt, vil bakke op om miljø- og vandplejearbejdet, vil dette mål være nået inden for få år.

Vivede Mølleå 7.jpg Når planten rød hestehov visner bort, står brinkerne ved Vivede Mølleå ubeskyttede tilbage.

Masser af yngel i Vivede Mølleå
Efter morgenkaffen hopper vi i bilerne og kører ud til første stop, som er Vivede Mølleå. Her skal vi ikke gå mange meter væk fra broen for at få øje på de første gydebanker i et vandløb, som er fint varieret med masser af skjul til ørredynglen.

– Åen her er nok det mest produktive vandløb på hele Sjælland. Da der blev elfisket her for et par år siden, fandt man 200 stk. yngel pr. 100 m2, fortæller Søren Jensen.

Vi kører videre og passerer igen åen længere nedstrøms, hvor der engang lå en vandmølle, men den spærring er heldigvis for længst væk. Vi studser lidt over brinkerne, der tilsyneladende er helt uden bevoksning, og det ser ud som om, man har kastet bundmateriale op fra åen. Men Søren Jensen forklarer, at det er fordi, brinkerne er tætbevoksede med rød hestehov, og når den visner bort om vinteren, ligger brinkerne helt sorte og åbne hen.

– Det er et stort problem, for når det regner, er brinkerne ikke beskyttede, og det betyder, at der føres en masse jord og sand ud i vandløbet, forklarer Søren Jensen.

Håber på nyt fredningsbælte
Vi er på vej mod skovene ved Vemmetofte, hvor vi skal ned og fiske, og på vejen gør vi hurtigt holdt ved Kilde Å. Søren Jensen fortæller, at PIV har haft mange projekter ved den lille å, som nu producerer fint med fisk, så det ærgrer ham, at der ikke i dag er et fredningsbælte ved åen, men han håber meget, det kommer, når bekendtgørelsen bliver revideret.

Man siger jo, at man høster, som man sår, så med fluestænger i hænderne skal vi se, om vi kan høste nogle af de ørreder, der svømmer rundt i Faxe Bugt som et resultat af PIVs arbejde. Det bliver da også til en enkelt fed grønlænder lidt over mindstemålet, men ellers må vi jo erkende, at det ikke nødvendigvis er dem, der sår frøene, som i den sidste ende høster frugterne.

Tørre gydebanker i efteråret
Efter frokost går turen sydpå til Herredsbækken, der løber ud i den nordlige del af Præstø Fjord. Her finder vi hurtigt en strækning, hvor der er anlagt nye gydebanker, som allerede er taget i brug, og Søren Jensen fortæller historien bag:

– Da vi holdt vandplejekursus i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund i efteråret, var der næsten intet vand i bækken. Vi havde Kaare Manniche Ebert fra Forbundet og fiskeplejekonsulent Jan Nielsen som instruktører, og selvom der intet vand var, valgte vi at lave gydebankerne. Det skete med elektronisk opmåling, der sikrede det rette fald, og vi kan jo se nu, at det lykkedes.

Herredsbækken er et privat vandløb, der hører under Bækkeskov Gods, som Søren Jensen har et glimrende samarbejde med, og når der skal laves projekter, skal han bare lave aftaler med godsets naturforvalter.

Blåbæk Mølle 8.jpg
Søren Jensen er ikke uden grund stolt af projektet ved Blåbæk Mølle.

Den direkte kontakt giver resultater
Søren Jensen lægger ikke skjul på, at den direkte kontakt til lodsejerne er vejen frem, når der skal aftales nye projekter. Han ringer ikke til dem, men tager ud og besøger dem, og det er den direkte kontakt, der skaber forståelse og giver resultater, og så skader det selvfølgelig heller ikke at være barnefødt på egnen og derigennem have et godt kontaktnet.

Inden vi slutter dagen, lægger vi vejen forbi Blåbæk Mølle, der tidligere var en alvorlig spærring for fiskene i Faxe Å, men et stort projekt, som PIV var involveret i, løste problemet i 2015.

Der var en fisketrappe ved møllen, men den fungerede dårligt. Heldigvis var møllens ejer med på tanken om at lave et omløbsstryg, og der blev etableret et 800 meter langt omløbsstryg på møllens jord, og i dag har fiskene ingen problemer med at passere. Der blev også etableret 10 nye gydebanker i det nye stryg, og de bliver flittigt brugt.

– Jeg viser tit projektet frem for forskellige grupper og fortæller om, hvad det her betyder for naturen i og omkring åen, slutter Søren Jensen vores tur med slet skjult stolthed.

Blåbæk Mølle 6.jpg Den gamle fisketrappe ved Blåbæk Mølle løste ikke passageproblemet.
Blåbæk Mølle 9.jpg Omløbet ved Blåbæk Mølle er 800 m langt og sikrer god passage.
Herredsbækken 1.jpg Da vi besøgte Herredsbækken , var der fin vandføring på de nye gydebanker.