Nu starter omfattende kontrol af de danske havbrug

Norsk brøndbåd støvsuger fisk op fra SFS's Børup Sande Havbrug Foto KKFE.jpg Foto: Kaninen Katrine fra Endelave.

Miljø- og Fødevareministeriet har nu igangsat en omfattende kontrol af de danske havbrugs foderforbrug, produktion af fisk og medicinforbrug i de seneste tre år. Kontrolaktionen er en del af miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensens kulegravning af hele havbrugssektoren.

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig – på barsel

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har nu igangsat en omfattende kontrol af de danske havbrugs foderforbrug, produktion af fisk og medicinforbrug i de seneste tre år. Kontrolaktionen er et led i den kulegravning af hele havbrugssektoren, som ministeren gav tilsagn om på et samråd i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg den 21. november 2018, der var indkaldt af Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen.

Baggrunden for hele kulegravningen er først og fremmest Danmarks Sportsfiskerforbunds mange afsløringer i sagen om Hjarnø Havbrug A/S, der i øjeblikket efterforskes af Sydøstjyllands Politi, og som foreløbigt har sigtet virksomheden for omfattende overtrædelser af miljølovgivningen og virksomhedens miljøtilladelser med udledninger af kvælstof og fosfor mv., der er fire gange større end virksomhedens tilladelser.

Kommissoriet for den samlede kulegravning kan ses her.

– Vi har i forhold til kommissoriet været kritiske i forhold til det afsnit, der handler om en egentlig bagudrettet kontrol af havbrugenes forbrug af foder og medicin samt produktionen af fisk, som vi syntes var for løst formuleret. Men med den kontrolaktion, der nu er sat i gang, er vi faktisk positivt overraskede over det omfang og den grundighed, som kontrolaktionen indebærer. Dermed ser det ud til, at vi får den mest grundige kontrol af de danske havbrug til dato, og det vil vi gerne kvittere for, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Kontrol af produktionsåret 2018 og tidligere år
Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet vil kontrollen primært tage udgangspunkt i havbrugenes årsindberetninger for 2018, der skal kontrolleres fuldt ud.

Formålet vil blandt andet være at afdække, hvorvidt havbrugene har overholdt vilkårene i deres tilladelser og godkendelser ved indhentelse af dokumentation for foderindkøb, medicin og produktion af fisk.

Udover kontrollen af årsindberetningerne for 2018 vil kontrollen også omfatte en vurdering af indberetningerne for 2016 og 2017 og eventuel stikprøvekontrol ved indhentelse af dokumentation vedrørende disse år, eksempelvis for perioder af året.

Kontrolaktionen skal afdække udfordringer for tilsyns- og kontrolmyndighederne
Udover at afdække mulige lovovertrædelser i havbrugsvirksomhedernes produktion har kontrolaktionen samtidig til formål at danne et overblik over, om myndighederne har de rette redskaber til at gennemføre en fyldestgørende kontrol af havbrugenes overholdelse af sine tilladelser.

– Sagen om Hjarnø Havbrug A/S har vist, at det ikke er tilstrækkeligt at basere kontrollen af havbrugene på egenkontrol. Der skal en mere grundig kontrol til. Det er derfor positivt, at der lægges op til, at kontrolaktionen og hele kulegravningen skal give et overblik over, hvor kontrol- og tilsynsmulighederne er udfordret, hvilket der i høj grad er behov for, siger Verner W. Hansen.

Tilfredshed hos Socialdemokratiet
Hos Socialdemokratiet ser man også positivt på, at der nu er sat gang i en grundig gennemgang af havbrugssektoren.

– Jeg er først og fremmest rigtig glad for, at det massive pres vi fik lagt på Jakob Elleman-Jensen bar frugt og førte til, at havbrugssektoren bliver grundigt undersøgt. Det fortjener Danmarks Sportsfiskerforbund også ros for. Nu bliver det spændende, hvad der kommer ud af kulegravningen. Det vil jeg følge nøje. For det indtryk jeg har fået af branchen, særligt i forbindelse med Hjarnø-sagen, har langt fra altid været lige godt, siger Christian Rabjerg Madsen, miljøordfører for Socialdemokratiet.