Ny stor haj registeret i Nordsøen

Seksgællet haj_1_Tobias Konnerup.JPG (1) Den seksgællede haj fra Nordsøen. Foto: Tobias Konnerup.

En fisker fra Thyborøn har fanget det første dokumenterede eksemplar af en seksgællet haj i danske farvande.

Fiskeatlas

Udbredelsen af de danske fisk er siden 2006 blevet kortlagt af forskere fra Statens Naturhistoriske Museum og DTU Aqua i forbindelse med det såkaldte Fiskeatlas. Forskerne følger nøje udbredelsen af de enkelte arter, bl.a. ved hjælp af indberetninger fra befolkningen. I 2012 udkom den foreløbige kulmination af kortlægningen af ferskvandsfiskene – en 700 sider stor bog med titlen ”Atlas over danske ferskvandsfisk”.

For tiden arbejdes på ”Atlas over danske saltvandsfisk”, der bliver et endnu større værk i to bind. Her vil den seksgællede haj få en grundig omtale.

Fangsten skete et stykke ude i Nordsøen, og hajen, der blev vurderet til at være mellem 120 og 150 kg, blev genudsat efter at være blevet fotograferet. Selvom det umiddelbart lyder som en stor haj, er der dog kun tale om en unge. Den seksgællede haj er nemlig en af verdens største kødædende hajer, og den kan blive helt op til 5-6 meter og ca. 1.000 kg.

– Gennem tiden har den seksgællede haj flere gange været omtalt som kendt fra danske farvande, men først med den nye fangst er der dokumentation for, at arten rent faktisk er fanget i dansk territorialfarvand, fortæller Henrik Carl, der er daglig leder af det såkaldte Fiskeatlas-projekt på Statens Naturhistoriske Museum.

– Jeg blev naturligvis begejstret, da billederne af hajen dukkede op i min mailboks, og da det efter lidt tid også lykkedes at få bekræftet, at fangsten virkelig var gjort i dansk farvand, blev jeg ellevild, fortæller Henrik Carl, der har arbejdet med kortlægningen af de danske fisks udbredelse siden 2006.

Seksgællet haj_3_ZM_1965.jpg Arkivfoto: En seksgællet haj på 250 cm og 72 kg fra samlingen på Statens Naturhistoriske Museum. En voksen haj kan blive 5-6 meter lang. Foto: Henrik Carl.

En glubsk rovfisk 
– Selvom den seksgællede haj er en meget stor rovfisk, og de voksne hajer lever af store byttedyr som tun, sæler og delfiner, regnes arten normalt ikke som farlig for mennesker, fortæller Henrik Carl.

– Jeg har kun kunnet finde oplysninger om et enkelt uprovokeret angreb på et menneske (en dykker), men når der ikke er flere tilfælde, hænger det nok mest sammen med, at seksgællede hajer primært findes på dybt vand langt fra land, tilføjer han.

– Seksgællede hajer har nogle drabelige, savtakkede tænder, der kan bide en sæl midt over, så jeg ville være meget betænkelig ved at svømme rundt sammen med sådan én, slutter Henrik Carl.

14 danske hajarter
– Mange mennesker ved slet ikke, at der findes hajer i danske farvande, men med den seksgællede haj findes der nu dokumenterede oplysninger om fangster af 14 forskellige hajarter herhjemme, siger Peter Rask Møller, der er lektor på Statens Naturhistoriske Museum og ansvarlig for Fiskeatlasset.

– De fleste af arterne er dog ret sjældne, og da mange hajer er truede af overfiskeri, er de blevet endnu sjældnere de seneste årtier, siger Peter Rask Møller.

– Den seksgællede haj er en af de få nulevende arter af en meget gammel gruppe af hajer, som har huseret i verdenshavene i over 200 millioner år, og den omtales ofte som ”et levende fossil”. Vi har allerede et par ældre eksemplarer i fiskesamlingen på museet, som bruges til formidling og forskning, slutter Peter Rask Møller.