DSF til miljøministeren: Træk forslag om ændring af vandområdeplanerne tilbage

smaa_vandloeb.jpg

I et brev til miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen opfordrer Danmarks Sportsfiskerforbund nu miljøministeren til at tilbagekalde det forslag til ændring af vandområdeplanerne, der indebærer, at ca. 1.000 km små vandløb vil udgå af planerne.

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig – på barsel

Læs brevet her.

I slutningen af november 2018 har Miljø- og Fødevareministeriet sendt et forslag til ændring af vandområdeplanerne i høring, der indebærer, at ca. 1.000 km små vandløb vil udgå af planerne. I den forbindelse har Miljø- og Fødevareministeriet blandt andet henvist til, at forslaget til den ændrede afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne hviler på indberetninger fra vandrådene og kommunerne.

Men det er misvisende.

– Efter blandt andet tilbagemeldinger fra forbundets vandrådsrepræsentanter må vi konstatere, at forslaget til den ændrede afgrænsning ikke tager hensyn til en lang række indberetninger, hvor vandråd og sekretariatskommuner i enighed har vurderet, at der er tale om vandløb med naturmæssig værdi og potentiale til at opnå god økologisk tilstand, og som derfor fortsat bør være omfattet af vandområdeplanerne. På trods af det, indebærer forslaget til den ændrede afgrænsning, at disse vandløb udgår, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Miljø- og Fødevareministeriet har begrundet dette med, at det forslag til ændret afgrænsning, der nu er i høring, kun er første del af opfølgningen på det vandrådsarbejde, der blev gennemført i 2017.

Ministeriet henviser i den forbindelse til, at nogle af indberetningerne fra vandråd og kommuner ikke har været tilstrækkeligt oplyste, og derfor skal undersøges nærmere. Samtidig påpeger ministeriet, at indberetningerne vedrørende udpegning af vandløb som kunstige eller stærk modificerede slet ikke er vurderet endnu. Den endelige vurdering af disse indberetninger vil ifølge ministeriet først foreligge i slutningen af 2019.

Men det er i strid med de forudsætninger, der har været lagt til grund for hele processen vedrørende vandrådsarbejdet.

– Det var forudsat, at ændringer af bekendtgørelserne vedrørende vandområdeplanerne først ville blive sendt i høring, når der forelå en samlet vurdering af vandrådenes og kommunernes indberetninger vedrørende de to hovedopgaver, som vandrådene og kommunerne har varetaget. Men nu har man i stedet valgt at udskyde vurderingen af en stor del af vandrådenes og kommunernes indberetninger, som der på den måde ikke bliver taget hensyn til i det forslag til ændret afgrænsning, der nu foreligger, siger Verner W. Hansen.

– Det er helt uholdbart og uacceptabelt, at der på den måde lægges op til, at flere hundrede kilometer vandløb skal udgå af vandområdeplanerne på et grundlag, der endnu ikke er færdigbehandlet, og som reelt indebærer en tilsidesættelse af det kæmpestore arbejde, som vandråd og kommuner har lagt i vandrådsarbejdet i 2017, siger Verner W. Hansen.

Danmarks Sportsfiskerforbund opfordrer derfor i et brev miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen til at tilbagekalde forslaget til ændring af vandområdeplanerne.

– Med baggrund i, at der endnu ikke ligger en samlet vurdering af vandrådenes og kommunernes indstilling, opfordrer vi nu ministeren til at tilbagekalde det udkast til ændringer af bekendtgørelserne om miljømål og indsatsprogrammer, der nu er i høring. I stedet bør ministeren vente med at sende et revideret udkast i høring, når der foreligger et grundlag, hvor alle indstillingerne fra vandråd og kommuner fra hele vandrådsarbejdet er færdigbehandlede, siger Verner W. Hansen.

Doner knap mobilepay – små vandløb.jpg