Havørrederne er foreløbigt væk i Vendsyssel

foto 1.jpg

Sidst i oktober el-fiskede Lystfiskeriforeningen for Liver Å efter moderfisk for at sikre de kommende generationer af havørreder i Liver Å. De plejer at fange de ca. 50 ørreder på en enkelt tur og ca. 4,5 kilometer vandløb. I år endte det med, at de skulle på tre ture og gennemsøge 15 kilometer vandløb, før der var indfanget nogenlunde tilstrækkeligt med moderfisk.

På foreningens tre el-fisketure har det især været svært at indfange nok han-havørreder. Og det, kombineret med de generelt dårlige "fangster", frustrerer formanden for Lystfiskeriforeningen for Liver Å, Daniel Holm Larsen.

Foreningen har brugt og bruger meget tid på udlægning af gydegrus, skjulesten samt på udsætninger, men arbejdet synes ikke at give gevinst i form af flere havørreder og bækørreder. I år har foreningen været på to ekstra el-fisketure for at fange nok ørreder.

De har el-fisket den 27. oktober, 17. november og 24. november. Den 17. november el-fiskede de hele 7,5 kilometer vandløb på en dag. Det er ny rekord i antal kilometer vandløb el-fisket, og trods det, fangede de kun en han-havørred.

– Det er som om åen er tom for ørreder og særligt han-ørreder i år, fortæller formanden.

Foreningen plejer altid at fange store bækørreder med en længde på 60-70 cm, men det var heller ikke tilfældet på de tre turer.

Få havørreder flere steder
Billedet med få ørreder er umiddelbart det samme i Uggerby Å og Elling Å. Tidligere formand for Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn, Henrik Kassow Andersen, udtrykker også bekymring for de udeblivende havørreder:

– Det er ret alvorligt, at der næsten ingen ørreder er i Uggerby, da vi som forening stadig er dybt afhængige af de årlige udsætninger, og uden et grundlag af store og stærke Uggerby Å-havørreder vil det være svært at drive en forening i fremtiden, siger Henrik Kassow Andersen.

Hvor bliver de af?
Tidligere bestyrelsesmedlem i Lystfiskeriforeningen for Liver Å, Michael Ejstrup Nielsen, kommer med en række forklaringer på de manglede ørreder i Liver Å og måske i hele Vendsyssel.

Michael Ejstrup Nielsen fremhæver bl.a., at prædation fra skarv, en vindstille sommer med dertil flere garndage, sandvandring i åerne og hårdhændet vedligeholdelse kan være skyld i tilbagegangen af havørreder.

Daniel Holm Larsen supplerer desuden med, at ekstrem lav vandstand og det varme vejr henover sommeren måske har taget livet af de store havørreder, som trak op i forsommer. På el-fiskeriet i år har foreningen nemlig kun el-fisket en eneste havørred over 80 cm. Det er aldrig sket før med så få store havørreder.