Fiskeriminister Eva Kjer Hansen afviser forslag om trawlforbud i Lillebælt

Lillebaeltsbroen_(1935)_seen_from_Middelfart_Harbour.jpg Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker et forbud mod trawlfiskeri og muslingeskrab i Lillebælt, og bakker derfor op om Enhedslistens beslutningsforslag.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen afviser Enhedslistens forslag om et trawlforbud i Lillebælt. Trawlforbuddet vil ifølge ministeren nødvendigvis ikke forbedre forholdene for fiskebestandene i Lillebælt, og samtidig mener ministeren, at forbuddet vil ramme 6 lokale erhvervsfiskere økonomisk. Men det er ikke nødvendigvis korrekt, understreger Danmarks Sportsfiskerforbund.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen har afvist Enhedslistens forslag om et forbud mod bundtrawl og muslingeskrab i Lillebælt. Det skete under 1. behandling af lovforslaget i Folketingssalen. Ifølge ministeren vil trawlforbuddet nødvendigvis ikke gavne fiskebestandene i området og heller ikke gavne de lokale fiskere, som i stedet vil lide et økonomisk tab på op mod 1 mio. kr.

– Et komplet forbud mod trawl og muslingeskrab vil betyde, at de lokale fartøjer, som jo alle er mindre fartøjer, vil få sværere ved at overleve og dermed holde gang i de lokale havne, hvilket er en prioritet for regeringen. Fiskerne er kystfiskere, som jo bl.a. lever af at have adgang til fiskepladser i Lillebælt. (…) Lad mig endeligt oplyse, at et forbud mod trawl og muslingeskrab vil medføre et umiddelbart økonomisk tab for erhvervet på ca. 1 mio. kr. om året baseret på, hvad der gennemsnitligt er fisket i området siden 2012 med disse redskaber, sagde Eva Kjer Hansen under folketingsdebatten.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Trawlforbud vil gavne fiskebestandene og lokalområdet
I Danmarks Sportsfiskerforbund stiller man sig kritisk overfor ministerens argumenter mod trawlforbuddet.

– Et trawlforbud i Lillebælt vil med sikkerhed gavne områdets fiskebestande og vil også give mulighed for at udvikle lystfiskeriet samt et bæredygtigt og skånsomt erhvervsfiskeri til gavn for de lokale havne og lokalområdet generelt. Det viser erfaringer blandt andet fra Øresund, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Erhvervsfiskeriet i området er i forvejen hovedsageligt baseret på fiskeri med bund- og nedgarn, så det vil give rigtig god mening at styrke mulighederne for dette fiskeri ved at forbyde trawlfiskeriet og dermed ophjælpe de hårdt trængte bestande af torsk og fladfisk i Lillebælt, siger Kaare Manniche Ebert.

Socialdemokraterne bakker ministeren op
Under 1. behandlingen af forslaget gjorde Bjarne Laustsen (S) det klart, at Socialdemokraterne, heller ikke bakker op om trawlforbuddet.

– Socialdemokratiet kan ikke støtte beslutningsforslaget, da det efter vores vurdering er et indgreb, der er ude af proportioner, understregede Bjarne Laustsen.

Beslutningsforslaget er nu under behandling i Miljø- og fødevareudvalget – og i den forbindelse har Søren Egge Rasmussen (EL) stillet ministeren en række opklarende spørgsmål.