Enhedslisten ønsker stop for trawl i Lillebælt – DSF bakker forslaget op

Lillebaeltsbroen_(1935)_seen_from_Middelfart_Harbour.jpg Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker et forbud mod trawlfiskeri og muslingeskrab i Lillebælt, og bakker derfor op om Enhedslistens beslutningsforslag.

Med et nyt beslutningsforslag ønsker Enhedslisten et stop for trawlfiskeri og muslingeskrab i Lillebælt. Danmarks Sportsfiskerforbund bakker op om forslaget, som sportsfiskerne mener kan være til stor gavn for lystfiskeriet, det skånsomme erhvervsfiskeri og lokalsamfundet.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Enhedslisten ønsker med et helt nyt beslutningsforslag at sætte en stopper for det for miljøet og naturen skadelige trawlfiskeri, der i dag er tilladt i Lillebælt.

– Enhedslisten ønsker at udvide de trawlfri områder i de indre danske farvande, fordi vi har set de gode effekter for fiskebestandene i Øresund efter 80 år med trawlforbud. Havnaturen i de indre danske farvande er under al for hårdt pres, og med forslaget viser vi konkret, hvordan det kan ændres ved at Lillebælt friholdes for bundtrawl og muslingeskrab, siger Søren Egge Ramussen (EL), fiskeriordfører for Enhedslisten.

Danmarks Sportsfiskerforbund hilser initiativet velkommen.

– Vi er glade for Enhedslistens initiativ til at forbyde trawlfiskeri og muslingefiskeri med skrabende redskaber i Lillebælt. Lillebælt er et fantastisk havområde. Det er både strømfyldt og med stor variationer i dybderne – og i farvandet mødes det ferske vand fra Østersøområdet og det salte vand fra Nordsøen. Det ligner på rigtig mange måder Øresund, hvor et trawlforbud siden 1932 har været med til at sikre, at der i dag er et helt unikt dyre- og planteliv. Og det rekreative fiskeri i Øresund genererer mere end 400 millioner kroner årligt fordi fiskebestandene har det godt der, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, der ser et stort potentiale i Lillebælt.

– Med et trawlforbud i Lillebælt ser vi de samme muligheder for at udvikle lystfiskeriet og et bæredygtigt og skånsomt erhvervsfiskeri til gavn for de lokale havne og lokalområdet generelt. Og vi bakker derfor fuldt ud op om Enhedslistens forslag, siger Kaare Manniche Ebert.

Også hos Enhedslisten fremhæves de lokaløkonomiske og rekreative fordele ved et trawlforbud.

– Vi har set fra genopretning af fiskebestande i åerne, at de rekreative værdier og turismeindtægter stiger markant. Flere havområder med gode fiskebestande kan også skabe bedre muligheder for det skånsomme kystnære fiskeri. Både for kystnære erhvervsfiskere, danske lystfiskere og turister, slutter Søren Egge Rasmussen.