Samarbejde om tunkvote til lystfiskerne

DSCF5217.WEB.jpg I sensommeren 2018 blev 91 tun mærket og genudsat ved testfiskeriet ud for Skagen. Foto: Christian Flinker.

Småbådsfiskere med tunfiskeri i blodet indleder samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund om at få en tunkvote til de danske lystfiskere.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Sensommerens fantastiske forsøgsfiskeri efter tun nord for Skagen dokumenterede tydeligt, at stimerne af blåfinnede tun nu er så store i vores farvande, at det giver mening at dyrke et målrettet fiskeri efter dem. Ikke nok med at der er mange dem, men fiskene er også kæmpestore – de vejer gennemsnitligt mere end 200 kg.

Danmark har ikke en tunkvote, så udover forsøgsfiskeriet, der har fundet sted i 2017 og 2018, er det ikke muligt at fiske efter tun i Danmark. Det forhold ønsker en gruppe af tunfiskere – i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund – at ændre på. På et møde, der blev afholdt i Sportsfiskeriets Hus sidst i oktober, gav de 25 deltagere hinanden håndslag på, at der nu skal arbejdes målrettet med at få en tunkvote til Danmark.

Samarbejde vigtigt
– Det er vigtigt, at alle gode kræfter samarbejder i denne sag, siger Tore C. Svendsen fra Sjællands Småbådsklub.

Han er ivrig tunfisker og initiativtager til samarbejdet, der består af repræsentanter fra en række småbådsklubber fra hele landet, Scandinavian Tuna Club og Danmarks Sportsfiskerforbund. Gruppen skal sammen udarbejde en strategi, der forhåbentligt munder ud i, at der om få år kan fiskes efter stortun i danske farvande.

Grundlaget er til stede
Det biologiske grundlag – masser af tun – ER tilstede.

– Antallet af tun i den vestlige del af Atlanterhavet er steget markant de seneste 10 år. Det har medført, at de erhvervsmæssige kvoter på få år er øget fra under 10.000 tons til over 30.000 tons. Det vil derfor være både rimeligt og bæredygtigt, at en del af kvoten tilfalder lystfiskerne, siger biolog Kaare Manniche Ebert, der repræsenterer Danmarks Sportsfiskerforbund i arbejdet.

Svært at få en kvote
Men selv om fiskeriminister Eva Kjer Hansen allerede er blevet gjort opmærksom på, at der er stor interesse for at få en dansk kvote, så er det langt fra sikkert, at det lykkes. Det kræver nemlig, at et af de lande, der i dag har en kvote, vil afgive nogle tunfisk til Danmark.

– Der er store økonomiske interesser i fiskeriet efter tun, og en dansk kvote kræver virkelig godt benarbejde. Det er derfor vigtigt, at lystfiskerne står sammen i denne sag, så vi kan overbevise de danske myndigheder om, at en tunkvote er værd at kæmpe for, når kvoterne forhandles internationalt. Men vi tror selvfølgelig på, at det er muligt, siger Tore C. Svendsen.