Genslyngning af Drostrup Bæk

DJI_0537.JPG Projektet er endnu et fremragende eksempel på, hvad et godt samarbejde mellem lodsejere og kommune kan føre til.

Drostrup Bæk ved Hadbjerg nær Hadsten er blevet genslynget over en strækning på cirka 400 meter for at skabe bedre forhold for fisk, planter og smådyr.

Projektet er kommet i mål ved en god dialog mellem de involverede parter og med en stor frivillig arbejdsindsats fra særligt lodsejer Erik Poulsen, lystfiskere fra Randers Sportsfiskerklub og nabo til projektet, Jørn Koue. Alle aftaler er indgået frivilligt, og parterne ser frem til at følge naturens udvikling i projektområdet fremover.

IMG_9071.JPG
Første sten placeres i den nu genslyngede Drostrup Bæk ved Hadbjerg.

Favrskov Kommune har arbejdet sammen med lodsejer Erik Poulsen om at erstatte det gamle kanaliserede forløb af bækken med et flot, slynget vandløb fyldt med gode levesteder for dyr og planter. Førhen levede bækken og mængden af dyrelivet i den ikke op til statens krav på området, men efter restaureringen skulle fisk og fauna gerne finde sig til rette i deres "nye" hjem.

Projektet er kommet i mål ved en god dialog mellem de involverede parter og med en stor frivillig arbejdsindsats fra særligt lodsejer Erik Poulsen. Endnu et fremragende eksempel på et godt samarbejde mellem lodsejere og kommune.